La propaganda politica: la mentira fins a l'infinit / Per J. Masia

6/6/2014

La propaganda es una tecnica de comunicacio per a manipular els coneiximents i les emocions de les persones, no vol comunicar sino desinformar i dirigir el pensament.

El "valencianet" Esteban Pons no content en haver afirmat la creacio de 3,5 millons de llocs de treball en les ultimes eleccions generals, afirmà en les eleccions europees, que Espanya creava 7.000 ocupats diaris, al final de la llegislatura supondria acabar practicament en tota la desocupacio. Pero aço es mentira com qualsevol ser racional pot analisar en diversos estudis sobre l'assunt i lo que es pijor en les previsions del propi govern. El pardalet mentix mes que parla i no es l'unica gavina que ho fa (de fet la caracteristica de l'especie no son les ales, sino la mentira constant). El govern espanyol reconeix publicament en les seues prediccions que no van a crear empleo net (es va a donar el fenomen de creiximent sense ocupacio, aço ho dic yo, no ells clar). A pesar d'aço els brofecs, els galliponters i els desllenguats afirmen lo contrari de lo que diuen fins a despollegar la realitat. Lo pijor es alguns es creuen lo que diuen, aço es mes inquietant, son talibans, viuen en un deliri permanent, ara toca, com es cansà de repetir el pardal valencià, "España va mejor" superant al "España va bien" ¡Sense caure-li la cara de vergonya perque la te forrada de vaqueta! 

El Partit Popular acabarà la llegislatura sense crear ocupacio neta, es dir, deixant casi un millo mes de desocupats que el PSOE, diguen lo que diguen. La destruccio es veu reflexada en l'unica estadistica oficial homologada per Eurostat, la EPA (Enquesta de Poblacio Activa), no en les dades manipulades del "Paro", no es conten als que fan els cursos de formacio perque no consten com a desocupats, eliminats de les llistes perque estan eximits de passar el DARDE. S'ha de contar als que passen olimpicament de renovar la demanda que no servix per a res, s'ha de contar als que han fugit d'Espanya (entre 225.000 i 700.000 persones, segons Amparo Gonzalez del CSIC, sent la primera sifra l'oficial i l'ultima sifra la mes real).

Que la corrupcio massiva no els ha passat la factura electoral que toca es un fet indiscutible, pero s'ha de ser molt facha i estupit per a quedar-te desocupat per les politiques neolliberals del PP i continuar votant-lo (aixina ho demostra un estudi de Miguel Caínzos i Carmen Voces) a on a soles el PP rebria un lleuger castic per deixar-te en casa sense un gallet, la desocupacio no canviaria tant el vot com aumentaria l'abstencio. ¿A on està la superioritat intelectual del votant del PP? ¿Es exclusiva de Cañete?

I la pregunta del millo, ¿Cóm es possible que u vaja contra el seus propis interessos? La teoria de l'identitat social i l'ideologia expliquen este conegut fenomen (resumint: Kissinger, Secretari d'Estat de EEUU, preguntat per Pinochet, reconegue que era un fill de puta, pero a continuacio afirmà, pero es el nostre fill de puta).

La psicologia politica te un axioma, val la pena deprendre'l abans de tornar-se foll, la conducta de vot es irracional.

Ni la corrupcio, ni haver-se instalat en la mentira continua, ni la superioritat intelectual de Cañete sobre les dones, ni la situacio de precarisacio i la desigualtat provocà que el PP perguera les eleccions europees. Els espanyols encara necessiten mes dosis, s'han habituat al PP com si fora una droga, ara m'explique la derogacio de la llei de jurisdiccio universal que ha deixat lliures a 43 narcotraficants que portaven 71 tonellades de droga, necessiten varies sobredosis, mes facherio... encara, per a deixar de votar-los. Ho tindran.

El masoquiste goja a través del patiment, si es facha i es somes per un partit d'ultradreta, (a vore si tot el mon s'entera d'una vegada: el 90 % del votant d'extrema dreta vota al PP segons el CIS i una atra pregunta del millo: ¿Per qué sera?), cada dia s'envalentonen mes, el nirvana es a soles el principi... fins a l'infinit i mes alla. A soles els demane que com els agrada rebre i gracies al seu vot uns atres els patim a lo millor es que no son masoquistes sino atra cosa... sadics.  

PD. Espere a partir d'est articul que eviten els que ya m'ho han dit que el PP "no es neolliberal", que es de "centre" o de "centre dreta", ¿Val? Alguns diran que no tots, clar, es de veres, hi ha catalanistes, beats, coents, jovens faches/nazis fent-se fotos en la bandera franquista i la nazi que son publiques, neolliberals, pobrets d'espirit, quatre despistats i corruptes a mansalva, en fi el PP es un hipermercat, ho poden trobar tot... lo "millor" de cada casa.