La sociollingüistica dels unicorns trillingües (i II) / J. Masia

15/1/2018

El Tribunal Superior de Justicia de la CV feu modificar al conseller de cultura catalana Marzà la proposta, que a priori quedà mes descafeïnada: els dos idiomes cooficials tindrien un minim del 25 %; l'angles gojaria entre un 15 % i un 25 % com a maxim. El chantage consistix en reduir les hores maximes de valencià al 60 %, a canvi de garantisar-li com a minim un 25 % –en zones castellaparlants, ya vorem si es generalisat– i llibertat als centres per a equilibrar la proposta llingüistica. ¡Podria deixar al valencià en les mateixes hores que l'angles! Assunt que en la cita del diari que reproduixc mes avant "generó el rechazo de la izquierda", pero ara ya no.

En la llinea popular de centrisme i lliberalisme –aixina s'autodefinixen– Som Valencians ixque en una marcha procastella el 25 de març de 2017, en una pancarta demanava un 33% per a cada llengua, en contra de tots els estudis sociollingüistics i sicologics del mon, clar que l'idea no era original ni brillant. Endevina endevinalla ¿a quín partit politic copiava? ¡Che, quína casualitat, convergien en el Partit Popular!, ¡no m'ho puc creure! ¿Cóm es mengen els que van de "nacionalistes" dins d'eixe partit la noticia, en creïlles o com fan les oques obrint ben be el receptacul? Puix en una miqueta de salsa d'autoodi com els davidians en Waco. Es que la pragmatica es molt roïna per al fege.

 

En l'image podem trobar a l'expresident de la formacio Ignaci Culla

 

En esta instantanea podem apreciar la presencia del secretari general de l'agrupacio

 

Una noticia en el diari "El Mundo" arreplegava l'orige de la proposta, fon presentada en 2011 per l'exconseller de cultura del PP, Alejandro Font de Mora. "Su idea de un sistema de tercios -33% del tercio para cada lengua- generó entonces el rechazo de la izquierda, precisamente por cargarse la línea en valenciano con la excusa del inglés. De hecho, María José Català optó como consellera por mantener la doble línea introduciendo, eso sí, el inglés tanto para los programas en castellano como en valenciano. Aunque con matices, los partidos del Botànic vuelven a esa idea de un modelo único con un reparto más o menos equilibrado de las lenguas.". (El Mundo, 30-09-17). Deu els cria i l'ideologia els junta, el destructor de la llengua valenciana, el PP, i Som Valencians de la maneta.

¿No hem d'eixir a defendre la llengua valenciana? ¿Hauria de mentir, callar i fer-me el suec per la germanor? ¿En qué me convertiria aço? ¿Se'ls ha de riure totes les gracies? I mes preguntes: ¿si son neolliberals i de dretes com el PP, es necessari que els seguixquen en la politica llingüistica contra el valencià? ¿Quína sera la següent bogeria? Em tenen tremolant.

Lo que es deriva de l'investigacio sociollingüistica i sicosocial es lo següent: en una situacio d'una llengua minoritaria i minorisada s'ha d'apostar i ben fort per la supervivencia de la llengua en exclusio social, es dir, es tracta de reequilibrar una balança totalment desequilibrada. Alguna ment brillant dels valencianets –acabe d'escriure una contradiccio llogica– que patixc me podria ilustrar cóm potenciar el valencià sense la discriminacio positiva. Quí sap si tenim a un geni local que nomes favorint el castella i l'angles siga capaç de demostrar que indirectament, en diferit, o sense voler potencien el valencià. ¿Sera a través d'un forat de cuc? 

No falten els billingües "perdonavides" espanyolistes que acusen als valencianistes que plantegem esta insultant assimetria com a radicals –el figura del diputat Toni Subiela de Ciudadanos dixit–. ¿Radical no es que una llengua domine mes del 95% d'usos comunicatius en una societat billingüe? ¿Radical no es afirmar el fals billingüisme existent? ¿Radicalment mentiros no es anar de valencianiste quan el teu partit es pancatalaniste?

Els proponc que fem un viage en el temps, pugem-nos-en al DeLorean: Estats Units, u de decembre de 1955, imaginen qué pensarien estos pardals en vore en l'autobus a Rosa Parks, la dona negra que no volgue alçar-se d'un lloc reservat als "blancs" ¿Qué hagueren dit els "billingües"? Puix que no existia problema racial: ¡els negres van al fondo i els blancs davant!

Quan un partit planteja que un 33% es lo que li toca al valencià, al castella i a l'angles està favorint, mantenint i perpetuant la situacio d'exclusio social, es una politica que atenta directament contra la llengua valenciana. Es dir, es part del problema, no de la solucio. Si pararen un molt de fer marketing politic –tan valorat per alguns– i es dedicaren a llegir un poc de sociollingüistica, a lo millor vorien la llum de la sabiduria. Me tem que si la sapiencia els perseguira no els alcançaria perque son mes rapits que Usain Bolt. La permissivitat, l'autocomplaença, l'autoengany, l'acriticisme està matant a poc a poc al moviment valencianiste, temps al temps. Despuix de la AVLl el major atac contra el valencià es afirmar que nomes li toca un 33 %.               

Ad alguns se'ls ompli la boca en l'inexistent billingüisme, es l'afegit per a no preocupar-se de res, per a conservar i perpetuar una posicio amplament dominant del castella sobre el valencià "por justo derecho de conquista", una posicio netament antivalenciana. La mentira o l'ignorancia tenen com a objectiu fer desapareixer el valencià. ¿Ningu s'ha donat conte que els mijos de comunicacio estan tots en castella, aixina com la publicitat d'empreses, l'edicio de llibres, l'emissio de pelicules en el cines i lo que no està en castella està en l'hibrit valencià-catala?  ¿A ón està el billingüisme? Puix a on viuen els unicorns.

El valencià hauria de tindre com a minim un 50 % en totes les escoles, tambe en les que s'autoexclouen del valencià i perden el cul per a oferir noves glories a la reina d'Anglaterra que te els diners en paraïsos fiscals, hem d'evitar l'etnocidi valencià i tots els valencians, dic tots, som responsables. A vore si ho entenen d'una vegada per totes: la llengua valenciana es un p-a-t-r-i-m-o-n-i a cuidar com la catedral de Burgos. I si es una obligacio saber els rius que passen per Espanya, es una obligacio rebre educacio en espanyol, es una obligacio saber qué son els logaritmes neperians, per qué no ho es tambe ensenyar el valencià. ¿Afinen i observen cóm alguns son capaços de criticar l'obligatorietat del valencià pero no l'obligatorietat de la geografia espanyola –l'actitut  posiciona ideologicament–? ¿Per qué a ningu se li ocorreria fomentar, publicitar, participar en la destruccio de la catedral de Burgos sense que li caiga l'articul 155 de la Constitucio Espanyola? En territori valencià no es pot admetre que un grup es declare en rebelia intelectual i moral, perque el patrimoni s'acarona, no s'abandona. ¿Les lleis servixen per a evitar conductes roïnes, delictives, que atenten contra el patrimoni o l'interes general, no?

No saber sumar dos mes dos i creure que has d'obtindre la medalla Fields –es el Premi Nobel dels matematics– desmereix al que ho afirma i al qui s'ho creu. El quit radica en els problemes que generen dos identitats alienes: l'espanyolisme i el catalanisme, el resultat sociollingüistic es la substitucio llingüistica i l'assimilacio, respectivament. Aço te "efectes colaterals" i immediats sobre l'identitat dels valencians; que valencianets es dediquen a cavar una fossa cada vegada mes gran per a la nostra llengua –conscient o inconscientment–, si que es de premi, pero d'estulticia.

 

Imagens: Unicorn, pinimg.com
                            pancarta Som Valencians, contra el valencià, el Levante 25-03-17
                            pancarta Som Valencians, contra el valencià, lasnoticiasdejaviermesareigcom.com

 

J.Masia