La vacunacio, l'abus de poder i l'ineficiencia empresarial (i II) / per J. Masia

9/2/2021

            D'esta terrible pandemia nos salvarà el sistema public sanitari, l'estat per mig dels imposts ha ficat la solucio mes proxima damunt de la taula. Quan vullguen revisem cóm les farmaceutiques  utilisen l'investigacio basica i publica per a obtindre rendiments. La colaboracio publicoprivada no pot crear riquea en una unica direccio, ¡que diran els neolliberals si veuen un oligopoli! Puix poc, de boqueta i res en la practica, com sempre.
            Les PYMES necessiten les ajudes de l'estat, ademes els fondos europeus haurien d'anar dirigits a la chicoteta i mijana empresa (99'8 % del total) mes que per a la gran empresa i els macroproyectes. No hi ha manera de fer entendre als obtusos falcons, que es passen el dia exigint baixar o llevar els imposts, pero esta es la major farsa de l'humanitat perque els diners no cauen del cel ni es reproduixen com a setes. Es senzill: les gallines que entren per les que ixen. Com cap d'ells resoldra mai la quadratura del circul, els recorde que gracies als imposts hi ha carreteres, policia, mestres, investigacions, sanitat, etc. Si no hi haguera imposts aço sería el far west, en la dictadura del mercat totes les persones no valen igual, depen dels euros que tingues, si no en tens estas exclos. En EEUU, la primera causa de quebra familiar son les operacions i tractaments sanitaris, qui no te dolars es mor, ¿ho entenen?, ¿els agrada?
            Vinc demanant fa anys una reforma del sistema fiscal, que pague qui mes tinga perque lo que no pot ser es l'acumulacio de riquea de l'elit extractiva, inclus en totes les crisis. Demostri el caracter estructural de l'empobriment fa anys, en un estudi sobre l'evolucio del IRPF, les reformes favoriren mes a la rendes altes i es la classe mija la que mes aporta, en diferencia. Faria falta mes classe mija i menys rics. Podem afegir que els imposts indirectes com l'IVA afecten a tots i son mes injusts que els directes (patrimoni o IRPF). L'informe d'Intermon Oxfam de 2021 documenta la constant un any mes, 800.000 persones mes en pobrea extrema. La precarisacio i la flexibilitat no son solucio de res, es mes de lo mateix i s'han convertit en el problema que hem de resoldre, no podem deixar a ningu darrere. El salve's qui puga ho afirmen els mateixos immorals que permeten tots estos desficacis, per activa o passiva, lo de les vacunes o els jugadors andorrans que no volen pagar imposts es un sintoma mes d'un desenroll moral incomplet i funest contra l'interes general.
            Es hora de posar-se en marcha i vore mes alla dels dogmes oficials o ser els borregos que tant agraden als amos o els vilans del rei. Els desinformadors de verp facil com Ana Rosa Quintana clamaven per vacunar al rei i al president del govern i uns quants mes. La peregrina seudorao es que no podem deixar a Espanya sense cap (?!), puix no reina dels matins, el protocol està establit per a la primera llinia sanitaria i el grup en mes morbilitat. No cal tindre ni sentit comu per a entendre-ho. El catastrofisme es un pensament deformat. Encara que caiguera el govern, el JEMAD o qui siga, l'Estat Espanyol continuarà com ho feu Belgica sense govern 16 mesos (2019). ¿Belgica està en el mapa encara, no? Apunten tambe que fora d'Europa hi ha vida, ho dic pels britanics. Costa molt d'interiorisar, pero lo important no son els caps sino els funcionaris i el personal llaboral que treballen, son els que els trauen les castanyes del foc, ¡a vore si nos aclarim!
            Hem de buscar una eixida a tant de destarifats i tarroços, i l'economia del be comu es l'alternativa al capitalisme salvage que patim i que els neolliberals nos el venen com el paraïs en la terra. Menten mes que parlen.
Imagens: png egg, Economipedia.com, Pixabay (Tumisu)

J.Masia