L'Ajuntament de La Vila Joyosa d'esquenes als ciutadans

24/1/2015

 

Els veïns de l'urbanisacio Montiboli de La Vila Joyosa protestant per la manca de lluminaria.

Una informacio de PEPE OLIVARES, diari El Pais

A fosques i en llanternes s'ha manifestat este dijous un centenar de veïns de l'urbanisacio Montiboli, en el municipi coster de La Vila Joyosa en les comarques del sur del Regne, un poble d'aproximadament 33.000 habitants. Reclamen per als seus carrers, entre varies necessitats, precisament lo que els mancà en la concentracio: llum. Des de fa mes de 20 anys que està pendent l'urbanisacio d'este barri front a la mar, que naixque com a un proyecte de lux i encara hui es un espai sense asfaltar. "Enguany he pagat 700 euros de IBI per viure en un lloc que no te ni albellons, protesta José María Espadiñas, president de l'Associacio de Veïns Montiboli. Espadiñas descriu un escenari de fosses septiques, fangars de cases que en molts casos s'allumenen en llum d'obra. No hi ha postes d'allumbrat, no hi ha contenidors de fem, els forats de lo que anava a ser les boques de l'albellonat son forats reomplits de pedres. I com a contrast, en plena escena, un hotel de lux de cinc estreles en el nom de l'urbanisacio, un dels pocs que es troben en les comarques del sur.

En esta urbanisacio, les preses d'aigua potable es fan en manegues que pengen fora de les cases i es perden pel carrer. El contracte d'aigua necessita d'una llicencia de primera ocupacio, figura que l'Ajuntament no otorga a no ser que l'urbanisacio siga completa. "Es la pescadilla que se mosega la coa", senyala Espadiñas.

Al pareixer de l'Ajuntament, la culpa del per qué esta zona du dos decades sense urbanisar-se es deu a la desaparicio de les promotores i constructores que edificaren el lloc. No obstant, a cinc mesos de les eleccions, el consistori ha incomplit la promesa realisada als veïns en 2014 i que preveïa el començament de l'urbanisacio.

En un principi, el Govern de La Vila calculà en maig de 2014 el cost de l'urbanisacio en uns quatre millons, dels quals tres els aportarien els veïns. Cadascu dels propietaris de parcela aportaria entre 18.000 i 24.000 euros aproximadament, depenent del terreny que tinga. Ara, conten estos, des d'Urbanisme es diu que el cost sería de nou millons.

El regidor responsable, Jeromi Lloret, explicà en roda de prensa este divendres que qualsevol solucio tecnica per a urbanisar el Montiboli passa per un desembossament veïnal de vora 54.000 euros per parcela. Els problemes economics duts per la crisis seríen el principal motiu pel qual l'Ajuntament no pot afrontar la seua part. L'Ajuntament, informà Lloret, es troba redactant el proyecte d'albellonat i canalisacio d'aigua. I els veïns desconfien.

Accio Nacionalista Valenciana enten que per molt que siga responsabilitat inicial de les promotores i constructores, passats vint anys, no es pot continuar alegant que la culpa es d'un atre. Els ciutadans necessiten solucions, en rapidea i diligencia. Si hi ha uns responsables, que s'actue contra ells, i si ya no existixen, queixar-se d'allo que feren, no aporta cap de solucio. La dilacio de les actuacions comporta l'encariment de les mateixes. Els ciutadans no son responsables de la roïna gestio de l'Ajuntament que l'impedix acometre les obres, per tant, no es de rebut que l'Ajuntament repercutixca en els ciutadans els incremensts de costs patits per la seua inoperancia. Accio Nacionalista Valenciana insta a l'Ajuntament de la Vila Joyosa a fer-se carrec dels increments dels costs i a acometre l'obra de manera immediata.