L’aparcament de la Ciutat de la Justica convertit en un femer

28/4/2015

El femer s'acumula davant de la passivitat de la Conselleria

Des de fa semanes, l’aparcament de la Ciutat de la Justicia de Valencia s’ha convertit en un verdader femer de paper i carto. La pessima gestio dels actuals responsables de la Conselleria de Governacio i Justicia, ha provocat l’acumul de tot este fem que, a banda d’oferir una image vergonyosa, atenta contra la salut publica i tambe contra la salut dels mateixos treballadors, sense oblidar l’elevat risc d’incendi que aço supon. Des de AVANT, han denunciat este fet i han exigit a la Conselleria i al PP que actuen de manera immediata per a donar solucio ad està desagradable situacio, tractant-se d’un edifici public.