Les accions del nou convers Pere Fuset

24/7/2015

 

Pere Fuset vol obligar a Lo Rat Penat i a les falles a fer us de la normativa oficial. Esta manera d'actuar les coneguem des de temps de l'Inquisicio. No hi ha persona que siga mes papiste que el Papa que un nou convers. Els nous conversos, necessiten demostrar que han deixat arrere el seu passat, precisen borrar els estigmes de les seues actuacions en temps recents i han de demostrar que son els mes fidels defenedors i compromesos en la nova causa en la que s'han clavat.

En temps de l'Inquisicio eren els de mes malvolença en perseguir tot tipo de sospitosos d'apartar-se de la llinea oficial que marcava la Santa Inquisicio. L'exmembre d'Unio Valenciana es veu en la necessitat de netejar el seu nom, llevar tota taca de valencianisme i vestir, lluint en tot moment, el seu nou trage d'antivalencia.

La gent sense principis ni ideologia diferent a traure el major propi profit, no te problemes per a hui defendre una cosa i dema tot lo contrari. Eixe es el cas de l'exunioniste Pere Fuset. Ara, per a convencer als seus nous correligionaris es dedica a atacar de la manera mes roïna als qui temps arrere eren els seus companyers de lluita.

No l'importa vulnerar les lleis, ni la mateixa Constitucio, un home sense principis no enten que ningu i menys ell haja d'estar subjecte a una normativa que restringixca la seua capacitat d'accio. Ara mana ell (els seus nous amos), i s'ha de fer lo que ells diguen si o si, lo de les llibertats individuals i els drets dels particulars es cosa per la que pot passar per damunt, que la llegitimitat dels vots li autorisa a botar-se els drets del poble i a complir les lleis a la carta.

Una entitat publica no pot obligar a una entitat privada a contravindre els seus estatuts. No li pot obligar a fer coses contraries a les que l'entitat privada defen. Ni Lo Rat Penat, ni les falles estan obligats a seguir les directrius d'este destarifat que preten impondre el seu terrorisme cultural. No pot obligar a entitats privades a prendre decisions contraries als seus desijos i a la seua tradicio. Les normatives oficials son d'obligat compliment en centres oficials. Les agrupacions privades poden fer us de la normativa que entenguen millor s'acosta a la seua manera d'expressar-se.

Vorem l'efecte que les exigües subvencions als premis dels llibrets te en l'us d'una normativa o una atra. Son capaços de pujar les subvencions per tal de conseguir mes adeptes, que esta gent tot ho resol a base de talonari.

Per fortuna, les associacions culturals ya estan movilisant-se i buscant fer un front comu. Cride des d'aci als partits valencianistes a fer pinya en les entitats culturals per a que la veu del valencianisme s'escolte tota a una. Accio Nacionalista Valenciana i la federacio AVANT se posicionen del costat de les entitats valencianistes, oferint-les el seu soport i ajuda en tot allo que es puga fer. ¡AVANT valencians!

http://www.circulocivico.org/2015/07/comunicat-per-la-prohibicio-de-la.html

 

Imagens: Senyera i Senyera estrelada valencianews.es

Miquel Real

President d'AccioNV

Secretari Adjunt de la federacio AVANT