Les pensions en la Nacio Valenciana son 200 euros mes baixes que la mija estatal, per Christian Serrano

15/3/2014

El numero de pensions en la Nacio  Valenciana se situà en giner en 933.363, lo que representa un increment del 1,6% en respecte al mateix mes de l'any anterior, segons senyes de l'Institut Nacional de la Seguritat Social (INSS) del Ministeri d'Ocupacio i Seguritat Social.

La pensio mija en el Regne de Valencia es de 796,29 euros, en un creiximent del 1,9% en relacio en el mes de giner de 2013.

En Espanya la nomina mensual de pensions contributives de la Seguritat Social alcançà el passat 1 de giner els 7.918,05 millons d'euros. Se constata una moderacio del ritme de creiximent interanual de les despeses que encara aixina es del 3,5%, segons l'estadistica facilitada hui per l'organisme public.

La pensio mija de jubilacio alcançà els 990,96 euros, un 2,2% mes respecte al mateix periodo del passat any. En quant a la pensio mija del Sistema, que compren les distintes classes de pensio (jubilacio, incapacitat permanent, viudetat, orfandat i a favor de familiars), se situà en 864,92 euros al mes, lo que supon un aument interanual del 1,8%.

Per comunitats autonomes, set d'elles mes CEUTA superaren en febrer la pensio mija estatal, establida en 824,56 euros al mes. Païs Vasc, Asturies i Madrit registraren les pensions miges mes elevades, en 1.017,75 euros, 979,43 euros i 975,65 euros mensuals, respectivament.

Els seguiren Navarra (934,14 euros mensuals), CEUTA (870,33 euros), CANTABRIA (857,50 euros), Arago (857,28 euros), Catalunya (850,93 euros), Castella i Lleo (857,50 euros), MELILLA (798,90 euros), La RIOJA (789,03 euros), Canaries (773,31 euros), Castella-La Mancha (770,54 euros), Comunitat Valenciana (757,63 euros), Andalusia (753,92 euros) i Balears (752,91 euros).

Tanquen la taula, en les pensions menys quantioses, MURCIA, en una pensio mija de 727,05 euros mensuals; EXTREMADURA, en 701,71 euros, i GALICIA, en 691,55 euros al mes.

El numero de pensions contributives registrà en giner un total de 9.154.617, lo que equival ad un increment interanual del 1,6 %. Mes de la mitat d'estes prestacions son per jubilacio, 5.523.066; 2.345.930 corresponen a viudetat; 932.045 a incapacitat permanent; 315.546 a orfandat i 38.030 a favor de familiars.

La Seguritat Social fa publica cada mes esta estadistica en l'objectiu d'oferir als ciutadans informacio precisa sobre l'evolucio del numero i cost de les pensions del Sistema.

Lo que a primera vista podem pensar que es obra d’un tracte discriminatori de la Seguritat Social, comporta una arraïl mes fonda.

A conseqüencia de “l’especial atencio” rebuda pels governs del PP i PSOE, Valencia ha passat de ser una de les economies mes fortes de l’Estat, la que plantava cara a les crisis gracies a la seua industria, turisme i agricultura i la seua capacitat exportadora, a estar en el vago de coa de l’economia espanyola…

Els partits centralistes nos han desmantellat l’industria, han posat traves a la creacio de chicoteta i mijana empresa, donant i otorgant ventages i beneficis a les grans empreses. No han fet per promocionar el nostre turisme, ni tan sols a nivell estatal, (retransmeten a nivell estatal els sanfermins, i les provessons de Semana Santa de Sevilla, pero no les falles). La nostra agricultura pert capacitat de competencia per preus davant de l’entrada de productes asiatics (arros) i africans (taronges), en uns preus als que unicament la nostra immillorable calitat pot fer front.

El permanent retras en les infraestructures,  (la N III, ara A3 nos la tinguerem que finançar pel nostre conte) corredor del Mediterraneu, conexio en França per Canfranc, acces nort del port de Valencia… etc. comporta un retras en el nostre desenroll i un detriment de l’economia valenciana que impedix competir lliurement en els demes agents economics en estat d’igualtat.

Aço fa que la nostra renta per capita siga de les mes chicotetes d’Espanya, en lo que les nostres cotisacions a la Seguritat Social son menors i per tant les nostres jubilacions tambe.

Nos estan malbaratant el present i furtant el futur. Aço ha de canviar, des d’Accio Nacionalista Valenciana ho anem a canviar.