Mercat Exterior. ACNV demana la revisio de la politica arancelaria actual

10/1/2014

Des d'Accio Nacionalista Valenciana propiciarem la revisio de la politica alancelaria i dels requisits per a les importacions extracomunitaries, demanant les mateixes exigencies en el proces productiu i les mateixes garanties fitosanitaries per als productes que venen de fora que els que nos exigixen als valencians els mercats europeus. I reclamar una adequacio del preu del euro per a favorir les exportacions dels productes valencians.