Mes malestar en Educacio

24/6/2016

classe buida

Per si foren pocs el enemics creats en la xarcia d'escoles i instituts valencians, ara es sumen els pares i personal docent de la publica que s'han vist en est ultim mes sobrecarregats pel pla del banc de llibres, millor conegut com a "XarxaLlibres". L'idea per se no està mal; es tracta de posar a disposicio del curs següent els llibres que han deixat lliure els d'enguany. Ara be, el pero està en els continus canvis de llibres per part de les editorials que posen per damunt de l'economia familiar els seus interessos economics introduint noves activitats, canviant mapes i llevant continguts, fent d'esta manera impossible que tota la classe participe a no ser que tinga el llibre "actualisat".

Tornem al tema: el cas es que Conselleria ha impost que d'este pla s'encarregue el personal docent dels propis instituts, en lo qual, a banda del treball que supon tot el papereig d'informes i preparar els grups per al curs proxim, els docents es veuen immersos en el tramit de control del banc de llibres, a banda de les ya consabudes correccions de la PAU i l'acces a cicle mig i superior, que va a conte del personal d'instituts. Este fet ha segut denunciat pel sindicat CSIF a Conselleria, al qual ha fet oïts sorts.

A banda, l'Ajuntament de Valencia desproveu als instituts de la ciutat d'un Pla d'activitats Extraescolars, que està obligat per llei a complir, en l'excusa de que no dispon de presupost ni de personal. Deu de preferir atendre al director de Sao, donant-li un premi en dotacio economica, per parlar catala, a tindre una escola de calitat i de futur.

L'assunt esclatà quan el sindicat CSIF reclamà al Consistori el pla d'activitats extraescolars previst per a donar soport als centres que trien la jornada continua, ya que la normativa de Conselleria especifica que eixes activitats seran debades i coordinades en ajuntaments, associacions de pares i mares i ONGs. La Regidoria d'Educacio respongue el ya consabut que no dispon de presupost ni de personal, i que no va a fer una oferta d'activitats extraescolars. En lo qual tornem a la situacio que tant criticaven del PP de deixar l'educacio en segon pla, posant diners en els "grans events", en este cas, en unflar de diners als seus correligionaris en catalanisme (Raimón, Sao...)

La valoracio que fa el sindicat d'este fet es que: “sense el soport de l'Ajuntament va a resultar molt dificil que centres que estiguen en favor de la jornada continua en Valencia puguen aplicar-la”. Ademes llamenta que “el Consistori de Valencia no haja consensuat este tema en Conselleria d'Educacio, ya que la normativa d'esta ultima, que regula la jornada continua, especifica eixa implicacio dels ajuntaments”. Per tant existix tambe un problema de descoordinacio entre administracions, lo qual es greu al poder, a la llarga, derivar en un problema d'ingovernabilitat per actuacions contrapostes entre institucions.

 

Imagens: Accio Nacionalista.