Nova campanya d'Accio Nacionalista Valenciana en defensa del chicotet comerç valencià

4/1/2015

Iniciem una campanya per a defendre el chicotet comerç valencià. Encarreguem 5000 poster com este, que repartirém pels carrers i el chicotet comerç en els pobles del Regne i barris del Cap i Casal. Tu tambe pots ajudar a promocionar el chicotet comerç, compartint l'image.