Pere María Orts defen la denominacio de Regne de Valencia per al territori valencià

9/11/2014

Pere Maria Orts, academic de la AVLl, defensor de la suplantacio del valencià pel catala, ha afirmat: "Mai he estat d'acort en Païs Valencià, i molt menys en aço de comuners, de "Comunitat Valenciana". Hem segut un regne. ¿Per qué ha d'haver un Principat d'Asturies o un" pretes "Principat de Catalunya i no un Regne de Valencia?".

Orts torna a carregar en la mes que refutada teoria de la repoblacio, fent referencia al Llibre dels Fets de Jaume I, i critica que gent de "bona fe" seguixquen la forma fonetica de la parla del poble, argüint que esta no pot ser la llengua oficial ¿?. Orts obvia als nostres classics, que ya sentaren precedent i li donaren nom a la llengua que parlaven i escrivien.

Tornant al terme de "Païs Valencià" afirma que hi ha molt de desconeiximent: "El terme no ve de l'esquerra, ni de la Republica, ni de Blasco, sino de la dreta regional", que "en motiu de l'Exposicio Regional de Valencia de 1909, allo de regio no sentà be, perque regio depen d'alguna atra cosa superior".

Dins del si de la dreta regional buscaren una alternativa al terme "regio", descartaren el nom de Regne de Valencia, no se li podia fer ombra al "regne d'Espanya", optant pel de Païs Valencià, recolzant-se en un estudi geografic de Felip Mateu Llopis. Curiosament en acabar la guerra els partits d'esquerres adoptaren esta terminologia que naixque de la dreta tildant de dretes l'opcio regnicola.

Catalaniste antivalencià convençut

L'Academia Valenciana de la Llengua (AVLl) "ha cedit al maxim en el valencià que se parla" afirma Orts. Lo qual vol dir que en les chicotetes concessions fetes a la parla valenciana, relegades a lo que consideren "parla vulgar", ya nos podem donar en un cant en les dents. L'academic destaca que ell no ha rebut pressions per a canviar la denominacio de valencià de la AVLl. Molts politics asseguren una cosa en privat i la contraria en public. En estes paraules desmentix lo afirmat per membres del Consell de la Generalitat valenciana, els qui afirmaven que intentaven que els membres de la AVLl canviaren la seua definicio de valencià. Un intent mes d'arrapar vots. Una volta mes fum, paraules que se les emporta el vent.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/30/valencia/1414697395_513497.html