Politica valenciana 1-02-2015

1/2/2015

Monica Oltra es despacha contra el centralisme de Podemos, nos recorda que son un partit estatal l'activitat del qual gira al voltant del seu epicentre, Madrit i que el seu partit es "valencià". La senyoreta Oltra oblida afegir que el seu es un partit que mira cap a catalunya, a on te el seu epicentre, comunitat a la que li deu obediencia i pleitesia, a la que servix en interessos per davant dels valencians.

Resulta almenys curios que en lo 'desperta' que es mostra per ad algunes coses, siga capaç de vore les orelles al llop del centralisme quan ve de Madrit, i per contra es torne en la capucheta mes candida i ingenua quan el lllop mostra accent catala. No senyoreta Oltra, als valencians no nos interessen els centralismes vinguen de Madrit o de Barcelona, els valencians necessitem una opcio valenciana que mire pels interessos dels valencians i voste nos ha deixat, en les seues manifestacions, mes que clar que no son una opcio que defenga lo valencià ni els interessos del poble valencià.

¡Ciutadans del Regne de Valencia, feu cas per una volta, al llider del Bloc en Vilarreal, i no voteu a Monica Oltra, ell que la coneix ho te clar!

Per un atre costat Pedro Sanchez, del PSOE, encara sense la bena en els ulls que posa el governar l'Estat, reconeix la marginacio del Regne de Valencia en qüestio de finançacio, dona mostres de la poca memoria que te qualsevol dirigent d'un partit centraliste, oblidant, gentilment, cóm nos marginaven un darrere de l'atre els governs socialistes, tant Gonzalez com en acabant Zapatero... Sanchez diu que no vol "motius d'enfrontament entre comunitats"... Haurà, llavors, de parlar seriament en els seus companyers del PSC i dir-los que no se claven a on no els toca i que deixen als valencians tranquils, sense ingerencies territorials, ni TV3, ni països, ni falses unitats de llengües... que es dediquen a la seua terra que nosatres nos dedicarém a la nostra. Aixina mateixa recorde voste, senyor Sanchez, que no es ni bo ni adeqüat reeditar episodis com els que vostes protagonisaren en lo Regne de Valencia quan tingueren el govern, de propiciar enfrontaments territorials entre el Cap i Casal i les comarques del nort i les del sur, creant ficticies afrentes d'uns valencians contra els atres.

El partit Ciutadans, seguint les directrius que ya marcaren en aquell famos video a on es descollonaven dels valencians i de la Llengua Valenciana, anuncien que opten per la tercera via. Llogic venint d'un partit catala. Sense cap de proposta en atencio a la nostra terra, nos proponen com a candidata per a representar als valencians a una catalana, Carolina Punset, afincada en lo Regne de Valencia, en Altea, pero que te molt clars els seus interessos i els de la terra que la va vore naixer, els quals caminen de la ma.

En les seues propostes unicament parlen de regeneracio politica, sense entrar en cóm ni concretar per mig de quines actuacions.

El Partit Popular continua contant-nos la seua pelicula, a on el roïn de tot es el PSOE, i els anys que ells han governat sense canviar les 'pifies' de dit partit no conten. Obliden els senyors del PP que tan roïn es fer unes lleis que perjudiquen als ciutadans com prometre que se van a canviar i no fer-ho, passades varies llegislatures estant en el Govern.

Mentrimentres els partits valencianistes es remouen buscant una opcio que puga ilusionar al poble valencià. Accio Nacionalista Valenciana ha demanat sentar-se a raonar sobre les possibilitats de conformar llistes conjuntes a Unio i a Poble, per tal de conformar una unica candidatura valencianista. Les conversacions en Unio estan produint-se, i tal i com s'anuncià conjuntament en Gandia, s'ha arribat a un principi d'acort, mentrimentres que els de Poble han declinat sentar-se a raonar.

Unes atres opcions orquestades pel PP qui veu com el seu barco s'afona intenten obrir-se pas, convocant a reunions secretes en l'Ateneu, intentant convertir-se en "aglutinadors" dels partits valencianistes. Proyectes com els intentats per "Lizondito" i Cristina Segui no troben eixida, per carir de solvencia valencianista.

 Foto: El Mundo.es