Propostes economiques (I)

9/4/2015

En Accio Nacionalista Valenciana tenim clar que per a reactivar l'economia valenciana no es prou en deixar actuar als mercats. Fa falta activar i proyectar l'economia junt i per a la societat valenciana. Fomentar les iniciatives economiques facilitant el creiximent i desenroll, es una prioritat politica que Accio NV assumix.

Ho reflectim en les propostes del nostre programa:

14. Activar i proyectar l’economia junt a la societat valenciana i no d’esquenes ad ella. Detindre les politiques de retallades dels servicis publics per la seua ineficacia, puix no han reduit el deficit, i per haver agudisat mes encara la recessio economica, especialment, en el nostre territori. Impulsar l’economia incrementant l’iniciativa i inversio publica, de manera responsable, eficaç i equanim. Incentivar nous proyectes empresarials a nivell municipal i comarcal, orientats a la participacio de les chicotetes i mijanes empreses, protegint d’esta manera el seu manteniment i desenroll. Congelar i, en la mida de lo possible, disminuir els preus dels carburants per a reactivar l’industria i el comerç.

  15. Fomentar el creiximent i desenroll economic, especialment municipal. Establir iniciatives en cada zona que contribuixquen a la creacio de proyectes reals, i s’arrepleguen en informes a on s’hagen analisat, expost i determinat les distintes capacitats, oportunitats i potencials des d’una perspectiva economica, empresarial i industrial dels municipis, en la clara intencio de plantejar solucions en el menor determini possible, per a impulsar, dinamisar, fomentar i potenciar eixos proyectes que revitalisen el teixit productiu i empresarial de cada municipi o comarca, que servixquen, al mateix temps, per a combatre la desocupacio.