Propostes economiques (II)

10/4/2015

Una gestio eficaç, solvent, planificada baix la premisa de la racionalisacio i el control de les despeses i la reduccio i reorganisacio de les finances publiques, marca la diferencia entre una administracio ineficaç i una administraciu util als ciutadans. Accio Nacionalista Valenciana promou un canvi radical en l'administracio que done com a resultat uns servicis complets per als ciutadans en un cost per a l'administracio, raonable.

En este sentit Accio NV fa les següents propostes:

  16. Recuperar la solvencia de les administracions valencianes. Establir un pla de racionalisacio i control de les despeses innecessaries i prescindibles, com les vinculades a grans events, proyectes faraonics, prebendes i agaps d’organismes i mandataris politics, societats publiques empresarials deficitaries, fundacions publiques improductives, estructures administratives no preceptives, carrecs de confiança i assessors en plantilla, tant de l’Administracio com del Sector Public Empresarial, entre moltes atres. En el mateix sentit, al reduir i reorganisar les finances publiques, dispondre d’un pla de pagament als proveïdors real i creible que elimine la morositat generada. De manera compatible en l’anterior pla, intercedir i negociar en les entitats financeres en la determinacio d’activar el credit per als autonoms, chicotetes i mijanes empreses (PYMES), tots els sectors productius i families, repercutint en l’increment del consum i la millora de l’economia valenciana.

  17. Impulsar la creacio d’una central de compres, destinada a abaratir despeses i costos de tots els productes i materials requerits per les distintes Administracions publiques valencianes.