Puig fa publica la politica amagada de Marzà

29/6/2016

Foto furgona de la Generalitat catalana en terres valencianes

Sense dubte en els temps que corren la presencia de Vicent Marzà com a conseller d'Educacio marcarà en l'Historia Valenciana un abans i un en acabant per la seua ferma defensa dels quimerics "països catalans", cosa que posa en dubte la sobirania i autonomia valenciana. Es per aço que a partir d'ara l'ingerencia de tot allo que siga catala en el departament de politica llingüistica sera major, tornant a decades passades, a on mes que politica llingüistica es fea llingüistica politica. Aixina l'importancia d'este fet colocà al nou conseller, mestre originari de Castello, en el punt de mira dels contraris ad esta inapropiada politica. Nomes aplegar se va vore responent a les preguntes sobre la seua defensa del proces independentiste del que es defensor.

A partir d'esta roda de prensa i tement una fera oposicio, Marzà ha tractat per tots els mijos d'amagar i obviar est assunt. La seua discrecio ha arribat a l'extrem de que el seu departament ha silenciat el fet revelat esta semana pel president de la Generalitat, Chimo Puig.

En la seua recent visita a la Generalitat de Catalunya -cosa normal feta per tots els presidents valencians, tant publicament com en secret-, Puig anuncià l'intencio de l'Administracio valenciana d'incorporar-se a la ret de l'Institut Ramon Llull, institucio governada des de Catalunya i que promou la cultura catalana en l'exterior. I ho digue sense complexos, tenint en conte que es tracta d'una institucio totalment aliena als interessos valencians i que supon una ingerencia cultural i politica d'una atra comunitat autonoma en la nostra auspiciada pel nostre president de la Generalitat Valenciana. Accio lliteralment prohibida pel text constitucional.

S'ha de dir que este cami havia segut iniciat anteriorment per la Conselleria d'Educacio, per mig del director general de Politica Llingüistica, Rubén Trenzano, el qual estigue en Catalunya dos dies el passat mes de febrer. Encara que el gabinet de prensa no feu public este viage ni el seu contengut, la visita per contra, si ha quedat reflectida en el portal de transparencia de l'institucio catalana en l'apartat de despeses dels alts carrecs en viages.

Es en esta uep a on se diu que Trenzano se reuni en els responsables de la catalanista "Xarxa Vives" -en la que Puig tambe anuncià que seguiran treballant-, aixina com en la directora general de Politica Llingüistica de la Generalitat de Catalunya, en el director de l'Institut Ramon Llull i en la subdirectora de Llengua i Plurilingüisme de la Generalitat de Catalunya.

L'ocultacio de Marzà i el seu equip ve pel seu desig de no ser jujats per la venda del poble valencià a institucions no valencianes, sino per la seua gestio, que a pesar de lo que nos volen fer creure, es nefasta tal i com pogueren vore tots els que visitaren la conselleria el dilluns.

Es dificil per a qualsevol votant valorar la gestio d'un conseller, per molt que conseguixca resoldre els problemes dels seus fills, que no els està resolguent, si li seguixen penjant la justa etiqueta de "catalaniste". Davant d'aixo li queda una solucio ben clara: no ser-ho.

Es per este motiu que els membres de la conselleria intentaren ser discrets a l'hora d'apareixer en la manifestacio catalanista del 25 d'abril, encara que els donaren soport llogisticament i permeteren la presencia d'una furgoneta de la Generalitat catalana. Menys vergonya tingueren els de “Podemos” que, encara que no portaven pancarta identificativa, si que estigueren presents.

En definitiva esta llinia politica no es sorprenent en una persona com Puig, que ya sent alcalde de Morella inclogue al seu ajuntament en les mateixes institucions catalanes. Mes sorprenent es encara la reaccio del PP esgarrant-se els vestits per estes declaracions de Puig, quan foren ells els que donaren entrada a l'Institut d'Estudis Catalans en Castello.

 

Imagens: Accio Nacionalista Valenciana

 

Manifestacio davant de la Conselleria de Cultura el 24-5-2016