Punt final al Pla del Cabanyal

4/9/2015

Passats mes de deu anys de la decisio del consistori de trencar la trama urbana del barri mariner d'El Cabanyal, deixant inconexos alguns dels edificis modernistes populars mes rellevants, el nou govern dona carpetada final a l'assunt retirant el Pla.

S'ha conegut esta semana (6 al 12 de juliol) la decisio del nou consistori de retirar l'antic Pla, el resultat del qual era una perdua important del patrimoni del barri mariner d'El Cabanyal. La decisio implica que ya "no fa falta" que el Ministeri continüe en els treballs mampresos, estudiant noves possibilitats menys dures, que favorixquen al govern de la dreta.

El responsable de comunicar la decisio del nou govern sera el delegat de l'Area de Desenroll Urba, que tambe es responsable de la Comissio d'Urgencia per al Cabanyal, entitat creada pel nou consistori. Els objectius d'esta Comissio es arreplegar les opinions d'entitats civiques i culturals implicades, indistintament de que estiguen en favor o en contra del Pla. Producte dels contactes ha segut la creacio, el dia 2 d'este mes, del pla de convivencia per al barri i començar els tramits per a derogar el PEPRI.

En aço es preten reformar l'aspecte del barri, posant l'emfasis en els apartats de: seguritat, neteja i aspectes socials de la zona (marginacio). En estes primeres decisions ya han començat els primers desacorts entre els socis de govern, puix concretament Ciutadans ha elevat les seues protestes als mijos al sentir-se ningunejats pels demes partits del govern.

El Pla d'El Cabanyal (PEPRI) començà durant el govern de la dreta, com a forma d'agranar el deteriorament patit pel barri, provocat per la prohibicio de l'ajuntament del PP de fer reformes i la minva de servicis i seguritat de la zona. El Pla consistia en dividir el barri en dos, per mig de la prolongacio de Blasco Ibanyez cap al passeig maritim, convertint la prolongacio en una zona de vivendes d'alt standing.

Davant de les protestes veïnals, presentat el Pla, el PP contraatacà cridant a files a tots els seus militants, sense importar a quin barri pertanygueren, a que posaren un cartell en els balcons, en el qual es recolzava la decisio del govern de la dreta.

La realitat de tindre un patrimoni artistic inigualable (un modernisme popular unic) ha fet que des de partits com Accio Nacionalista Valenciana es recolze la seua proteccio, com en general la de qualsevol aspecte del patrimoni propi valencià siga material, com este cas, o immaterial, com en el cas del mig ambient, tal i com es pot vore en els punts 22, 71 79 i 80 del seu programa.

 

Albert Cuadrado

 

Dalt: Veïna militant del PP de Russafa en favor de la prolongacio de Blasco Ibanyez