Questio de noms

13/3/2015

El PP nos te acostumats a donar importancia unicament a les denominacions i no a lo que se denomina. (Cas de la defensa del valencià, a on lo unic que li importa es que no li diguen catala, per molt que siga substituida la Llengua Valenciana per l'hibrit catalanisat). Ara en la Llei d'enjujament criminal (LECrim) han substituit el terme 'imputat' per 'investigat' en la fase d'instruccio i per "encausat" en acabant de l'auto formal d'acusacio.

La RAE es molt clara:

Imputat: Dit d'una persona: Contra qui es dirigix un proces penal.

Porten temps negant que eixe siga el significat. Nos han volgut fer creure que simplement vol dir que es tracta de l'inclusio d'una persona en una investigacio judicial, pero sense que este fet signifique la seua implicacio en el mateix... Malabarismes verbals.

Investigat: Dit d'una persona: contra qui se fan diligencies per a descobrir alguna cosa.

Encausat: Persona somesa a un proces penal.

Imputar es atribuir ad algu un fet reprovable, quan "s'imputa" a una persona se li està atribuint un delit en virtut a uns indicis, sospites, o a unes proves. L'imputacio implica el fet d'atribuir a l'imputat l'autoria dels fets dels que se li acusen. Fets que estan per provar,  cosa que no s'ha d'oblidar, pero igualment, no s'ha d'oblidar que l'imputacio es fa per les sospites de culpabilitat que recauen en l'imputat.

El PP ha volgut pegar-li la volta i fer que el 'sospitos' no es puga dir 'sospitos', sino 'investigat'. ¿...i per quín motiu s'investiga a una persona? S'investiga a tot aquell que resulta sospitos. I quan hi ha indicis que fan pensar en la culpabilitat de dit sospitos i es passa a proces judicial, es dir, s'imputa al sospitos, passant a ser objecte d'investigacio per atribuir-li l'autoria de fets reprovables que, encara que s'han de demostrar via judicial, les proves o indicis apunten a la seua culpabilitat, motiu pel qual es investigat. Aço i no una atra cosa vol dir ser imputat.

Pareix ser que, donat a l'acumulacio de molts 'imputats ilustres', afectant a diferents carrecs politics i passant per l'infanta Cristina, el terme 'imputat' han volgut capgirar-lo i buidar-lo de significat, per tal de llevar-li "sanc" al fet d'estar imputat.

Tots hem vist als diferents partits defenent als seus representants "imputats" en diferents causes judicials, alegant que estar "imputat" no significa ser culpable, i no ho es, pero tampoc vol dir simplement ser investigat com nos volen vendre, sino que significa ser investigat baix indicis de culpabilitat.

En termens judicials els canvis de nomenclatura no tenen efecte algu, la mida ha segut presa atenent als efectes mediatics de les imputacions i la repercusio d'estos efectes que atenta contra els interessos dels paritis que tenen imputats en les seues files... ¿...i els interessos dels ciutadans quí els defen?

 Image: Las Provincias/efe

 Miquel Real