¿Quí matà als guardies civils en Barbate? / Per J. Masia

15/2/2024

            Els narcotraficants mataren als guardies civils, si, pero hi ha un responsable subsidiari que es el ministeri de l’Interior que es incapaç de dotar dels mijos i la llegislacio pertinents per acabar en la llacra social.

Si el govern canvia lo que resultava impossible cedint al chantage de Junts, ¿per qué no poden modificar lo que faça falta per a millorar les condicions de la Guardia Civil? En el programa de Cuatro (12-2-2024) el fiscal jefe d’Algeciras, Juan Cisneros, i membres de la Guardia Civil han manifestat que podrien disparar als motors de les naus, pero les responsabilitats penals els atenallen i no ho fan. ¿Entre traure i disparar la pistola com la Policia americana quan veu a un negre i nomes traure-la per a la llegitima defensa, no hi ha un punt mig?

I pense yo, si passen les fronteres en un cargament de droga ¿per qué no poden utilisar la força per a detindre-les? o ¿quín problema hi ha en desplaçar a l’eixercit en una situacio excepcional i increible com es la del Guadalquivir −conegut com l’autopista de les narcollanches−? En la zona hi ha mes de 20.000 persones detingudes o investigades −l’equivalent a la poblacio de Barbate que en son 22.551−, ¿qué fan per a evitar l’adoracio al narco i oferir-los uns atres atres modos de vida?

El que havia segut cap dels patrullers denunciava que era normal l’enfrontament i que havia vist perillar la seua vida en varies ocasions, pero si no hi ha morts pareix que els politics obvien el problema. I no es qüestio de que el polemic i mes que cuestionable Fernando Grande-Marlaska ixca a dir que s’ha invertit mes, perque els guardies civils estan denunciant que bona part de la flota la tenen trencada i no reparada, que les reparacions tarden mesos o inclus anys, i que ixen en lo que tenen. Alguna cosa no quadra.

¿No es donen conte els conservadors amorosos mantenedors de les forces de seguritat que la reduccio d’imposts implica manco mijos per ad ells? Son els imposts publics els que compren les armes, paguen el sou, el jopeti, les llanches i els coches, a vore si nos aclarim. Moltes vegades dubte que puguen ser de dretes i una miqueta inteligents i empatics.

¿Cóm es creuen que es mantenen els hospitals, l’educacio, els bombers, els inspectors de Sanitat o les carreteres? ¡Per l’amor de Deu! ¡Ya està be! No hi ha practicament cap espanyolet capaç de costejar-se estos servicis publics. En EEUU, la principal causa de fallida es quan les families han de fer front a gasts medics, ¿volen que sumem els atres servicis publics?, ¡a vore quí es el bonico que els podria pagar! L'etica nos senyala el cami d’una societat civilisada: la solidaritat front a l’egoisme.

Ho dire clar: es el principi neolliberal de reduccio d’imposts el responsable subsidiari de la mort d’estos guardies civils.

Que descansen en pau.

Imagens: eldebate.com, telecinco.es.