Segona Assamblea General: Publicat en elperiodicdevalencia.com

30/3/2014

Accio Nacionalista Valenciana renova els seus carrecs organics

Enviado por Miquel Real el 30 Marzo, 2014 - 19:00


En una concorrida assamblea, celebrada el passat dissabte, l'agrupacio nacionalista, ha renovat tots els seus carrecs organics.

En el desenroll de la mateixa, se debateren diferents reglaments de funcionament intern i a proposta del candidat a President Nacional, s'aprobà la Declaracio de Principis d'Accio Nacionalista Valenciana.

Les bases feren incidencia al seu rebuig a la denominacio despersonalisadora de "Comunitat" que rep el territori, reivindicant activament l'historica de "Regne de Valencia", quedant integrada dita reivindicacio en els principis del partit.

El President Boro Vendrell va fer un emotiu informe de gestio, que va rebre una tancada ovacio, sent aprovat per unanimitat.

Presentada una unica candidatura la nova directiva va eixir triada per majoria absoluta, registrant-se un unic vot en contra.

Miquel Real, historic del valencianisme, ocupa ara el carrec de President de l'agrupacio valencianista, junt ad ell varen ser triats valencianistes inquebrantables de llarga tradicio com Rafa M., Josep Guinot, Albert C. Joan Pau Merita, Jesu M. o el mateix Jaume Hurtado, "alma mater" del patit, entre uns atres i gent mes nova, i en moltes ganes com Albert Ayala, Inma Silvestre i Julio Soria entre uns atres.

A continuacio vos deixem el text del discurs de tancament de l'Assamblea, del nou President Nacional d'Accio Nacionalista Valenciana: Miquel Real.

 

Discurs de clausura en la Segona Assamblea del Nou President 

Accio Nacionalista Valenciana

Companyers:

En primer lloc vullc fer public el meu reconeiximent i particular agraïment a qui fins a hui, ha segut el nostre President,  l’amic Boro Vendrell.

Ell va perseverar en l’idea del partit quan els demes l’abandonaren.  

El partit va sofrir una letargia, des de la seua creacio fins a l’irrupcio en escena de Jaume Hurtado, qui en companyia de Boro, va movilisar i juntar als antics valencianistes, donant com a resultat l’eclosio del partit.

Ara que el partit ha eclosionat, es el moment d’organisar-nos i de prendre cos.

Des de que encetarem el cami de posta en marcha del partit, nos hem multiplicat de modo exponencial. Hem conseguit numeroses agrupacions locals i hem recuperat l’ilusio de la gent.

Temps arrere, els valencianistes hem vist com llançaven les nostres ilusions per terra, pel fet de confiar en que uns atres resolgueren els nostres problemes. Passà en Unio Valenciana, quan el partit es deixà en mans d’aquells que asseguraven que “el valencianisme no ven”, que “parlar de llengua resta vots…” Ni qué dir dels qui han confiat en el PP, que pensaren que defendria l’identitat valenciana, i que s’han trobat en que el PP mante les politiques catalanistes heretades del PSOE, i les amplia, llegalisant el catala.

Es l’hora de recuperar les ilusions. Es el moment del canvi. Els valencians hem depres que queixar-nos de les coses que no nos agraden no servix de res, hem depres que ningu fa les coses per nosatres, que si volem alguna cosa ben feta, la tenim que fer nosatres mateixa.

Es  el moment de “passar a ser part de la solucio”.

Les solucions a problemes politics unicament poden donar-se en ambits politics. El valencià es una llengua independent i autoctona, en historia i tradicio lliteraria… pero si no tenim uns politics que ho recolzen, resulta que tota l’historia i tota la tradicio no aprofita de res. La voluntat politica es lo que marca la diferencia, els governants actuals carixen per complet d’eixa voluntat. Accio Nacionalista Valenciana posarà tota la seua voluntat politica en defedre els interessos dels valencians. I vos garantise que voluntat tenim.

En Accio Nacionalista Valenciana hem apostat pel Nacionalisme Valencià

Nosatres no nos qüestionem la nostra identitat. Nos declarem nacionalistes, perque sense dubte, el nacionalisme es la ferramenta per a alcançar la maxima expressio de valencianisme.

Nacionalisme es la volença dels naturals del Regne de Valencia ad ell i a quant li pertany.

1.    Es l’ideologia que atribuix identitat propia i diferenciada al Regne de Valencia i als valencians, en base a la qual fonamentem aspiracions politiques molt diverses.

2.    Es l’aspiracio o tendencia dels valencians a tindre un cert nivell d’autogovern i independencia a l’hora de prendre les decisions que nos afecten.

 

 ¿Qui pot negar que estes son premisses valencianistes? ¿Qui pot estar en desacort en estes expressions i dir-se valencianiste?

L’estrela es un simbol identificatiu i reivindicatiu del nacionalisme, i com a tal ho incorporem.  Uns atres estaments ho han adoptat i ningu es clava en ells per fer-ho, es el cas de la bandera de la Comunitat de Madrit, o de la bandera de l’Unio Europea. Nosatres ho incorporem en el logo.

Accio Nacionalista Valenciana es un partit directe, que va de cara. Ningu pot dubtar qué som ni qué defenem. Nos declarem plurals, perque plural es el nostre electorat, plurals son els valencianistes i tots tenen cabuda en el nostre partit.

El Poble de Valencia per a obtindre l’Unio, precisa d’una Regeneracio Politica que nomes Accio Nacionalista Valenciana es capaç de garantisar.

Tenim la gent, tenim les idees, i tenim la força necessaria per a tirar-les avant. Nos mancava l’organisacio. En acabant d’esta II Assamblea, eixim enfortits, en estructures renovades i en majors recolzaments.

Accio Nacionalista Valenciana es un proyecte de futur, es un proyecte ilusionador, es la suma de tots els valencians que han dit ¡prou! Es la suma dels valencians que han decidit passar a l’accio i buscar solucions als problemes que nos atenallen.

Accio Nacionalista valenciana aglutina a tots aquells valencians que som inconformistes i ad aquells que lluitem per l’identitat valenciana.

Si be, per a nosatros, el defendre la Llengua Valenciana es un fet primordial, considerem que defendre els interessos de l’economia valenciana està al mateix nivell d’exigencia.

Accio Nacionalista Valenciana es un partit que se preocupa pel benestar dels valencians, perque el benestar dels ciutadans del Regne de Valencia es la nostra rao de ser.

Com a nacionalistes valencians nos preocupem de tot lo que atany a la Nacio Valenciana.  Per este motiu un dels nostres objectius primordials es obtindre un nou concert fiscal que reconega el nostre fet foral. I atenent a la nostra tradicio foral reconega una facenda valenciana.

Un atre punt de batalla es conseguir les infraestructures que precisem per a ajudar al desenroll del nostre comerç i de la nostra industria. Algunes d’estes infraestructures varen ser “concedides” per diferents governs centrals pero mai eixecutades, com es el cas de l’Acces nort al Port de Valencia.

L’agricultura no pot mancar en les nostres reivindicacios, els valencians devem ser escoltats a on es prenen les decisions sobre les importacions de productes agroalimentaris que perjudiquen als nostres interessos. No es pot permetre que es mantinga una politica d’importacio de productes dels que som productors en plena campanya de collita, tal i com ve succeint en els ultims anys.

La promocio del turisme en la Nacio Valenciana, es una atra de les llabors per les que anem a lluitar, tant en la costa como en l’interior. L’agroturisme sera una alternativa per a omplir la nostra terra de turistes, fora de les festes marcades de cada poblacio.

Algu apuntarà que perqué no parlem de la creacio de llocs de treball… En Accio Nacionalista Valenciana considerem que potenciar l’industria i el comerç, facilitant les infraestructures que els permitixquen el seu maxim desenroll, es la millor manera de potenciar la creacio de llocs de treball. I si aço ho acompanyem de mides que incentiven la creacio de llocs de treball per mig de descontes en cotisacions als contractes de llarga duracio (els superiors a tres anys) ademes de multiplicar els llocs de treball, els convertirem en llocs de treball de “calitat”.

Tenim moltes mes mides, algunes de les quals podeu consultar en la nostra web.

Ha segut un clamor en les rets socials la reivindicacio per l’unitat de les forces politiques valencianistes…  Accio Nacionalista Valenciana, atenent a lo que demana el poble, s’ha posat en contacte en les atres agrupacions politiques valencianistes, per a treballar conjuntament en eixe sentit. Com a resultat d’eixes conversacions hem arribat, darrere de llargues reunions, a l’acort de presentar una candidatura conjunta per a les eleccions europees. Concorreran al nostre costat Unio i Repo, mentrimentres que els de Poble, declinaren cortesment  l’invitacio a participar en estos comicis, pero deixaren la porta oberta a les eleccions de 2015.

Concorrer junts no significa unificar partits, cadascu mante la seua singularitat i les seues caracteristiques. Nos juntem per a sumar en els resultats i colaborar llealment en els esforços electorals.

Queda molt de cami d’aci al 2015, pero tampoc nos podem dormir. Estem fent-lo molt be. La progressio del partit es estratosferica, portem un cami exponencial que fa que nos multipliquem continuament. Tots vosatros sou responsables dels resultats presents i ho sereu dels futurs. Es llabor de tots, el treballar per tal de fer gran al partit, perque quant mes gran siga, mes força tindrem per a defendre l’identitat valenciana i els interessos de tots els valencians.

Nosatres som l’equip que va a donar la cara pel partit, serem els encarregats de tirar del carro i posar en marcha les estructures necessaries per al bon funcionament del nostre proyecte, pero per a conseguir-ho vos necessitem a vosatres.

Conte en tots i cadascu de vosatros per a dur avant este proyecte, el nostre proyecte, el proyecte d’Accio Nacionalista Valenciana.

Companyers, el futur es nostre, no deixem que se nos escape.

Gracies.