Tradicions valencianes de Nadal: Els Enfarinats d'Ibi

29/12/2014

En lo dia dels Sants Inocents, la follia de "Els Enfarinats" cobrix Ibi de polvora, farina i ou. L'acte es celebra cada 28 de decembre i te mes de 200 anys d'antiguetat. La jornada previa te lloc en el municipi el 'Bando dels Amantats'. A lo llarc de tot este dumengem els 'Enfarinats' impondran la seua propia llei. Recapten un 'impost' que anira destinat a un asil del municipi.

Ibi, municipi de les comarques del sur, ha celebrat este dumenge una de les jornades mes peculiars de les seues festes d'hivern en la que un grup de persones, "Els Enfarinats", ha pres el "poder civil" de manera ficticia i per un dia a colp de "escaramusses" i "batalles" d'ou, farina i petars voladors.

En esta tradicio, que es remonta a algo mes de 200 anys d'antiguetat, "Els Enfarinats", abillats en roba estrafalaria i en el rostre completament empalustrades de farina, someten baix el seu "mandat" ad esta localitat joguetera a lo llarc de la festivitat dels Sants Inocents i recapten fondos ("Imposts") en els comerços, diners que es destinen a entitats benefiques.

Una de les caracteristiques d'esta representacio, "unica en tot lo mon", segons fonts municipals, es que tot aquell ciutada que incompla la "llei" del govern fictici està obligat a pagar una "multa" si no vol acabar cobert de farina.

Com a preludi, el dissabte per la nit tingue lloc el "Bando d'Els Amantats", en el que es pregona, sense traves ni censura, lo que ha ocorregut a lo llarc de l'ultim any en la vila.

"Els Enfarinats", integrats per homens que guarden una relacio de parentesc o amistat, eixercixen per este dumenge, per un sol dia, "el poder civil" de la ciutat, en concret, els carrecs d'alcalde, juge, alguasil, regidor de Facenda, secretari i caixer, entre uns atres.

Per ad aixo, l'autoritat municipal a primera hora del mati d'eixe dia entregarà la vara d'autoritat del consistori als nous regidors, els qui, en actitut intimidatoria, acodiran ad este simbolic acte portant bosses plenes de farina i petarts.

No obstant, este "colp de poder" conta en el rebuig d'un colectiu de veïns, que rep el nom de "oposicio".

A partir d'eixe moment, la dialectica "gens politica" es trasllada al carrer i, en concret, a la plaça de l'Iglesia, a on "enfarinats" i "oposicio" es llancen tomatas, verdures, farina, pols de talc i coets voladors.

En guanyar "Els Enfarinats", qualsevol veï que en eixe moment vullga travessar la plaça deu de subjectar-se a la primera i principal norma: pagar un "impost". Qui es negue, sera "atacat" en coets i pols de talc.

En el seu afany recaptatori, el "nou equip de govern" visita els establiments comercials d'Ibi per a recaptar aportacions economiques, el desti final del qual seran entitats benefiques.

A l'hora de dinar, es subscriu "un acort temporal de no agressio" per a poder degustar innumerables plats tipics de la gastronomia tradicional. Hores en acabant, "Els Tapats" persones disfraçades de les formes mes diverses i coberts en capes i caracetes, moltes d'elles esposes en la vida real de "Els Enfarinats", es venjaràn d'estos per mig de balls i algo mes de farina.

El ball ("la dansà") te lloc per la vesprada i en ell poden participar veïns i coneguts, sempre i quan acodixquen en trages elegants. A la fi, ya per la nit, l'elegancia s'impon al "caos", per lo que "Els Enfarinats" cedixen el seu "poder".

Les festes d'hivern d'Ibi, en les que s'emmarca la jornada de "Els Enfarinats", culminen el proxim 6 de giner, en la visita dels Reis Macs.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/12/28/549ffef7268e3e64458b4576.html