Un estudi del 2008 dona la rao a ACNV sobre l'agermanament en Singapur

25/12/2014

Un grup d'empresaris de tot l'Estat junt en el Ministeri d'Assunts Exteriors han començat a prendre contacte en el govern chinenc, davant del general desconeiximent de la poblacio chinenca respecte a l'espanyola.

L'unic estudi fet sobre l'image de la nacio en el jagant asiatic, publicat a finals de l'any 2008, revelà que mes de la mitat de la poblacio chinenca no sap res sobre el nostre Estat. I entre els que sí son capaços d'identificar alguns elements, el 87% mencionà la tauromaquia en primer lloc, seguida del futbol en un 53%. No obstant, l'interes pel nostre païs creix: el 30% dels enquestats te una image positiva del païs, i el numero dels que estudien el castella, encara que està llunt d'unes atres llengües, aumenta considerablement i s'estima ya en uns 25.000 parlants.

A nivell estatal s'ha planificat una exposicio permanent en l'edifici que ocupà l'Estat espanyol en l'EXPO de Shangay de 2010, l'inauguracio de la qual està prevista per a mitat de decembre. La dimensio empresarial es troba en dos botigues a on es comercialisaran productes espanyols, tant del sector agroalimentari, com de moda o disseny. En les dos plantes superiors del pabello, que conta en un total de 3.800 metros quadrats, s'ha planificat que estiguen destinats per a oficines, que podran llogar les empreses espanyoles, i en amples salons que s'utilisaran per a la celebracio de congressos, seminaris sectorials, i events de negocis.

Tot aço remarca l'importancia del proyecte propost per Accio Nacionalista Valenciana i l'urgencia de posar en marcha dit proyecte si no volem perdre el tren de la recuperacio davant de l'inoperativitat i ineficacia de l'actual govern valencià. La nostra terra te un potencial cultural i economic inimaginable i pot ser altament atractiva tant per a la poblacio chinenca com per als seus empresaris. Un partit centraliste no garantisa la posta en marcha d'est important proyecte, tal i com ha demostrat el silenci rebut des de l'administracio valenciana actual (segurament en espera de "ofrenar noves glories" i "mentres atres cullen els fruits de la victoria" el poble valencià passa la ma per la paret, com tantes atres voltes).

Nomes un partit en mires nacionalistes valencianes pot assegurar un alvanç economic ferm i segur.

Els estudis donen la rao a ACNV sobre l'importancia i la factibilitat del proyecte d'agermanament en Singapur gracies a Peter Lim. La seua realisacio dependra de la voluntat del poble.