Una de "Barrio Sesamo"

30/5/2016

Granota Gustavo: Hui hem convidat a Coco, de "Barrio Sesamo" per a que nos explique un concepte que hem pogut comprovar que la gent no te massa clar. Darrere del seu indiscutible exit a l'hora d'explicar la diferencia entre llunt i prop, hem pensat que es el mes indicat per a que els valencianistes puguen diferenciar quí es enemic i quí es amic.

A vore Coco fes la teua exposicio a vore si aixina a tot lo mon li queda clar.

Coco: ¿Amic i enemic en pla valencianiste has dit?, Aço es molt facil, qui fa valencianisme es amic i aquell que lo que fa perjudica al valencianisme es enemic...

Granota Gustavo: Si aço està molt be Coco, pero especifíca un poc mes, com tu saps fer.

Coco: No crec que siga necessari, Gustavo, pero ya que m'ho demanes alla va...

A vore, si deixe el catala en els coleges  tenint capacitat per a llevar-lo, soc enemic.

Si cree una academia per a negar l'existencia de la llengua valenciana no soc amic, soc enemic.

Si faig força per a que no es cree dita academia, soc amic.

Si facilite la creacio de l'academia soc enemic.

Si em negue a entrar en l'academia soc amic.

Si entre en l'academia soc enemic.

Si intente entrar en l'academia soc enemic.

Si treballe des d'una entitat per a donar-li cos a la llengua valenciana, soc amic.

Si encamine ad eixa entitat a confluir en l'academia catalanista, soc enemic.

No importa si ho faig amagat, com feya la seccio, o a la cara com ha fet el decà, igualment soc enemic.

Si estic en l'entitat i deixe que es faça el cami per a ajudar als enemics ¿Qué estic sent, amic o enemic?

Qui permet que actuen els enemics en detriment dels amics, no es amic.

Si en l'agrupacio en la que yo estic actuen com a enemics i yo em quede al seu costat, passe a ser u d'ells.

Si defenc lo que defenen "els meus enemics" i acodixc als seus actes, i done soport als seus proyectes i activitats, es que no son els meus enemics sino que yo soc part d'ells. Yo soc l'enemic.

Si premie als meus enemics i ad aquells que fan lo que manen els meus enemics, es que no son els meus enemics sino que soc part d'ells. Yo soc l'enemic.

Si soc el responsable de l'acostament i confluencia llingüistica que s'ha fet amagadament, i ara m'enfronte en qui ho fa a cara descoberta ¿Qué soc amic o enemic?

Es molt facil, E N E M I C S son aquells que me fan mal i lluiten contra lo que defenc, i A M I C S son aquells que estan al meu costat i defenen lo mateix que yo, en este cas AMICS son aquells que defenen el valencianisme, i ENEMICS, aquells que ajuden i estan de part dels que neguen la llengua valenciana. Opondre's a una manera de fer-li mal al valencianisme mentrimentres se'n practíca una atra que tambe li fa mal, no te convertix en adalit de la llengua valenciana, continues sent el seu bochi.

¿Tu qué eres: enemic o amic?

 

Imagens: Accio Nacionalista Valenciana; meme de Gustavo
                Super Coco; mienmano/ AccioNV
                Drake; 20minutos.es

 

Rana Gustavo, reporter dicharachero, en la genial colaboracio de Super Coco.