Valencia News es fa reso de la resposta de la casa Real a les peticions fetes per ACNV

7/10/2014

En un articul titulat: Felipe VI: l’Estatut valenciano supera els ‘Furs’, la publicacio digital es fa reso de l'escrit dirigit al President d'Accio Nacionalista Valenciana, donant resposta oficial, en nom del Rei, el Cap de la casa Real, Jaime Alfonsin, a les peticions formulades pel partit valencianiste ACNV.

Valencia News, destaca el fet d'haver instat al successor del Borbo que derogà els Furs en acabant de derrotar militarment les tropes valencianes en la batalla d'Almansa, per a que acodixca a Valencia a jurar els Furs, tal i com mana la tradicio per a ser reconegut com a rei de Valencia. 

Tambe fa notar la peticio feta per a que el monarca visite Xativa, en acte de desagravi.

Abdos peticons han segut declinades. La segona afirmant que el Rey te carinyo per tots els ciutadans valencians, i la primera afirmant que les discriminacions i llimitacions als Furs i lleis d'autogovern han quedat superades per les noves lleis: la Constitucio i l'Estatut d'Autonomia.

La publicacio digital tambe se fa reso del disgust mostrar per ACNV per la negativa real a complir la tradicio de la jura dels Furs, i la negativa a fer cap d'acte de desagravi al poble de Xativa.

Valencia News cita com a font en diferents ocasions la Web oficial del partit, a on tots els ciutadans poden trobar tota l'informacio al respecte.

http://vlcnews.es/2014/politica/felipe-vi-lestatut-valenciano-supera-els-furs/