Viure en esclerosis multiple

25/2/2015

La malaltia coneguda com "la de les mil cares" per les moltes maneres diferents de manifestar-se afecta en tot l'Estat a 46.000 ciutadans. Es tracta d'una patologia cronica neurodegenerativa progressiva que afecta al sistema nervios central dificultant funcions de l'aparat motor, el llenguage o la sensibilitat. Als afectats la vida els pega un gir de 180 graus, obligant-los a trencar en tot lo que per ad ells abans era quotidia. Normalment els separa del treball, de les seues activitats deportives o ludiques. Alguns pacients es pregunten, quan es troben en que no poden continuar fent res de lo que ocupava anteriorment sa vida, ¿per a qué viure?. Els suicidis alteren les sifres de mortandat d'esta malaltia, afirma un panflet informatiu que repartia l'hospital Provincial de Valencia als afectats per esta malaltia.

No res està clar al voltant de l'orige d'esta malaltia que afecta mes a dones que a homens. S'ha descartat el que siga d'orige hereditari, pero se desconeix en certea practicament tot lo demes en relacio ad esta malaltia. Els tractaments son meraments paliatius, no te cura, no se sap si l'orige es genetic, un virus, una bacteria o la conjuncio de tots estos factors.

Els malalts viuen en l'incertea de fins a on van a arribar les lesions, i el grau d'incapacitacio que els van a produir. L'amenaça de vore's postrats en una cadira de rodes, per ad aquells que encara no han arribat ad eixa situacio, es tangible,  encara que no siga un desti al que arriben tots els malalts d'esclerosis multiple.

La malaltia pot alvançar molt a presa, progressivament o per brots, tambe pot mudar d'una modalitat a una atra. El tractament en interferon conseguix relentisar la malaltia, separar el temps entre brot i brot i fer que estos siguen mes suaus, conseguint d'un costat que les lesions siguen menors, d'un atre que el cos tinga l'oportunitat de recuperar-se de les lesions produides pels brots.

Eixa es una atra de les caracteristiques de la malaltia, quan se manifesta "activa", sobre tot en els casos en que funciona per brots, produix lesions, lesions que poden o no significar diferents graus d'incapacitacio, lesions de les que el cos pot o no recuperar-se, podent passar a ser definitives o quedar-se en llimitacions temporals que en lo temps i una adequada rehabilitacio remitixen total o parcialment. L'importancia del tractament queda patent, possibilitant, al retardar la freqüencia dels brots, la recuperacio dels orguens danyats en gran numero d'ocasions.

Molt ha plogut des de que la deteccio de l'esclerosis multiple s'obtenia sumergint en aigua calenta als sospitosos de patir la malaltia, en aquells anys era definida com una malaltia mortal, ara s'afirma que no ho es, encara que es parla de les taules de mortandant que sustenta. La medicina ha alvançat molt en els sistemes de detecio i tractament paliatiu de l'esclerosis multiple. Les investigacions busquen oferir una millor calitat de vida als malalts, sense deixar de costat el trobar una cura.

L'esclerosis multiple es la segona causa d'ncapacitacio que patixen els ciutadans, per darrere unicament dels accidents de transit. Els tractaments son molt cars i l'administracio de terapies de rehabilitacio son una part importantissima del tractament que incidix en un increment en el percentage de recuperacio dels malalts que veuen les seues capacitats motores disminuides. Els retalls i manca d'ajudes dificulten l'acces ad estes terapies. Quan l'estat de la malaltia està mes alvançat es fa necessari la presencia d'una persona que els ajude. La societat comença a prendre consciencia de la necessitat d'invertir en investigacio per a donar solucions als qui patixen esta malaltia.

Abans de mirar cap a un atre costat, pensa en que dema pots ser tu, o algun dels teus fills els qui vos enfrenteu a la possibilitat de l'incapacitacio i postracio en una cadira de rodes.

Accio Nacionalista Valenciana demana mes fondos per a investigacio de les malalties considerades 'rares' i d'escassa incidencia, aixina com un pla de proteccio dels discapacitats que garantise la seua atencio baix l'ampar de l'Administracio.

Fonts: Diari El Mundo; Felem- Esclerosis multipe; Hospital Genral Universitari Hospital provincial.

Miquel Real

Foto: RalfBeck