1. La desocupacio i la pobrea: lacres socials a combatre

 

Per a revertir la situacio a que nos ha dut el desgovern dels diferents partits centralistes, plantegem una bateria de propostes que permetan als valencians tornar a ser el motor economic de l'Estat.

  1. Proteccio dels desocupats i creacio de llocs de treball
  2. La redistribucio de la riquea
  3. Turisme
  4. Potenciar l'agricultura, peixca i ganaderia valencianes. Garantisar l'aigua necessaria. Autosuficiencia hidrica: Mides a prendre en la racionalisacio de l'us de l'aigua
  5. Produccio d'energies alternatives
  6. Un mig ambient per al present i per a les futures generacions
  7. Reduccio i control de les despeses
  8. Propostes de caracter social