Accio Nacionalista Valenciana ANV Accio NV Elig-Elche RECOLZA al calçat ilicità

21/2/2014

Accio Nacionalista Valenciana ANV Accio NV Elig-Elche RECOLZA al calçat ilicità i destaca que este es de molt millor calitat que el calçat asiatic i DEMANA a les administracions publiques que milloren les ajudes per a que les empreses ilicitanes de calçat puguen fabricar i competir ademes de poder expondre en fires, mostres i exposicions internacionals, puix els costs de posar stands i presentar catalecs son excesius i cada volta en son menys les empreses que poden expondre.