Accio Nacionalista Valenciana ANV Accio NV Elig-Elche RECOLZA AL COMERÇ ILICITÀ

21/2/2014

Accio Nacionalista Valenciana ANV Accio NV Elig-Elche RECOLZA al sector dels chicotets comerciants locals ilicitans (recolzant les seues necessitats, aspiracions, reivindicacions), i demana que ademes de concedir ajudes les administracions i els bancs a la creacio de nous comerços, a l' autoempleament, als mamprenedors...que tambe se concedixquen ajudes als comerços ya existents i historics per a poder garantir la seua supervivencia i evitar el tancament.