Accio Nacionalista Valenciana denuncia l´estat ruinos de l´entorn de la Ciutat de les Arts i les Ciencies

13/1/2014

La "Secretaria d´Assunts Economics i Turisme" d´Accio Nacionalista Valenciana en la Ciutat de Valencia denuncia l´estat ruinos de l´entorn de la Ciutat de les Arts i les Ciencies de Valencia, concretament de la deixadea de l´Ajuntament de Valencia per a mantindre els pretils del Pont de Montolivet, que estan com es veu en les fotos.

 La reparacio dels pretils del Pont de Montolivet no es cara, es faria en dos o tres dies a lo maxim, en molts poquets diners, en un morter de reparacio i pintura, pero la mala image i reputacio de Valencia, en un punt tan important per al turisme de la capital, pot influenciar als turistes per a que no repetixquen visita en el futur o per a que no recomanen Valencia a possibles turistes.

Es una vergonya que la Generalitat Valenciana del PP faça economies escatimant diners en coses importants, com donar una bona image de Valencia en l´estranger, i ademes haja deixat a 0 les inversions publiques en infraestructures, que son font de riquea i estabilitat llaboral, pero en canvi continuen tirant els diners publics mantenint assessors que no assessoren, coches oficials per a politics que no saben a on van, televisions publiques com Canal 9 que no ensenyen res i no promocionen la Llengua Valenciana, o en subvencions a partits politics i sindicats que no  saben  ni aporten res per a resoldre la crisis economica.