ACCIO NV ELIG RECLAMA LA CESSIO DEFINITIVA DE LA DAMA

20/2/2014

Accio Nacionalista Valenciana ANV Accio NV Elig-Elche, com a partit ilicitaniste, localiste i autoctoniste; demana que el bust iberic de la Dama d' Elig -'Dama de Elche' torne definitivament al seu poble. Accio Nacionalista Valenciana ANV Accio NV Elig-Elche reclama la cessio definitiva.

Accio Nacionalista Valenciana ANV Accio NV Elig-Elche considera que la demanda de cessio temporal solicitada per l' Ajuntament ilicità es insuficient i peca de conformista i de centralista al recolzar els interessos centralisadors i centralistes del Museu Arqueologic Nacional de Madrit poc sensibles a les reivindicacions locals ilicitanes de tot un poble que fa molts anys que ve anhelant i reclamant lo que li es propi i li correspon. En certa manera l' Ajuntament, l' alcaldia i el PP ilicitans es dobleguen als interessos centralistes del Govern de Madrit que mante una llinea o postura en el tema com a molt, favorable a una atra cessio temporal pero contraria a la cessio definitiva i depen de lo que diga al respecte la Direccio del Museu Arqueologic Nacional de Madrit poc proclive i reacia a deixar marchar el bust cap a Elig una atra vegada.

Accio Nacionalista Valenciana ANV Accio NV Elig-Elche afirma que si la Dama iberica de Baza ha segut tornada al seu poble i qui vullga vore-la ha d' anar a Baza; en igual rao la 'Dama de Elche' ha de tornar per a sempre a sa casa i qui vullga vore-la ha de vindre a Elig ..i no es cert que aixo signifique deixar buit el Museu de Madrit.