AccioNV no dona soport a la manifestacio "valencianista" de Defenem Valencia

2/11/2016

             Davant de la convocatoria feta per "Defenem Valencia" per al dia 4 la permanent del Consell Nacional d'Accio Nacionalista Valenciana afirma i acorda:

             1-No es tracta d'una manifestacio valencianista, sino una manifestacio contra un sistema educatiu, el qual nosatres considerem prou adequat si es volguera recuperar la llengua valenciana. Es tracta d'una manifestacio anticatalanista que no fa força en potenciar el valencià en el sistema escolar. Parlen d'eliminar l'immersio llingüistica en catala, pero res diuen de l'immersio llingüistica en castella. I molt manco d'aplicar mides extraordinaries per a fomentar l'aprenentage del valencià. 

             2-En la convocatoria no es fa mencio a erradicar el catala de les aules, sino unicament a eliminar el sistema d'immersio llingüistic -que hauria de correspondre al valencià encara que està sent utilisat per a impondre el catala-. Considerem l'aposta ferma pel valencià un objectiu prioritari, fonamental i ineludible.

             En canvi l'immersio llingüistica en el castella la consideren correcta i adequada. ¿A ón queda la congruencia de donar per bona l'immersio llingüistica en la llengua predominant i rebujar-la per a la que està en perill de desaparicio?

             3-Es fa mencio a demanar la derogacio de la AVLl al temps que es demana que es complixca l'Estatut d'autonomia, junt a la Constitucio... oblidant tal volta que la AVLl forma part de l'Estatut d'Autonomia que volen fer complir, es una institucio estatutaria gracies al PP. No nomenen els punts de la Constitucio (art.3-2; art. 20-3 i art. 148-17)  ni de l'Estatut (art. 6.1-2-3-4-5-6 EACV) que teoricament volen fer valdre.

             Per tot lo expost, Accio Nacionalista Valenciana, per acort del Consell Nacional no pendra part en dita manifestacio anunciada per al dia 4. Esta directiva deixa en mans de la llibertat de consciencia i de la  coherencia dels seus militants i simpatisants l'assistencia o no a la mateixa.

             Ademes considerem completament inadmissible que en una manifestacio -que es diga valencianista- es done cabuda a banderes estatals  i a entitats com Falange o la División Azul. Ha segut des de l'Estat des d'a on s'ha marcat la llinea que nos situa dins de l'ambit de parla catalana, ignorant lo que diu al respecte la Constitucio, la qual nos reconeix com a llengua oficial de l'Estat.

Emblema de la División Azul

             L'us d'estes ensenyes pot donar peu a que nos califiquen d'extrema dreta o a que esta participe de l'acte.  Eixa no es l'image que volem per al moviment valencianiste, ni en la que nos identifiquem. Ni volem eixos companyers de viage, perque els seus interessos son uns atres que defendre a la nacio valenciana i als valencians.

             Ha quedat arrere el temps d'ofrenar noves glories a Espanya i ha arribat el moment d'exigir els nostres drets que les lleis, l'historia i les nostres tradicions amparen -en llengua, cultura, identitat, finançacio, etc.-.

            ¡Vixca Valencia lliure!

 

Imagens: Falangistes, pososdeanarquia.com GritosFalange
                 Blaudivision, ono.com/cadizss/paginas/curiosidades/division azul/Blaudivision
                

 

Miquel Real i Alcocer
President Nacional d'Accio Nacionalista Valenciana
en nom del Consell Eixecutiu Nacional