ACNV denuncia l'atac contra els aforradors davant l'iniciativa del Govern valencià

13/1/2014

Nou impost als deposits bancaris valencians, "Made in" Albert Fabra

 El PP ho fara una atra volta ¡¡Mes imposts per als aforradors!! Com en la Venezuela de Maduro i el pardalet de Chavez: Mes imposts al consum, imposts als aforradors, imposts al treball. ¿Aixina es com volen fomentar l´economia? Tot es per a mantindre un sistema de partits politics ineficient, ple d´enchufats i d´inutils.
 Acabaran fent impossible tindre una empresa en Valencia, i crear riquea. Al final, nomes quedaran ells.