Cobrar sense treballar

27/1/2015

L'intendent de la Policia d'Alacant denuncia que cobra sense treballar. Des d'agost de 2014 no dispon de cap de funcio. En un sou de 66.000 euros reclamà ya fa sis mesos no tindre funcions. No es l'unic cap de la Policia en estes comarques que cobra sense treballar, un atre està assignat a una academia que no existix, segons denuncia un sindicat. El cas pot acabar en els tribunals per balafiament de fondos publics. Fonts de l'Alcaldia diuen que es revisarà tota l'organisacio del personal.

 

El intendente Carlos Cormenzana, junto a las obras de la academia de...

L'intendent Carlos Cormenzana, junt a les obres de l'academia de Policía, en image d'archiu. E. M.

Informacio de SERGIO SAMPEDRO, diari El Mundo 
L'Ajuntament de la ciutat d'Alacant te a un intendent de la Policia Local, l'antic director general de Seguritat Carlos Cormenzana, sense cap de tarea assignada en el cos, pero en un sou sancer de 66.000 euros anuals. El mateix Cormenzana ha solicitat per escrit al Cap de la Policia Local, José María Conesa, que se li assigne alguna funcio acorde al seu ranc. Actualment acodix al treball sense directrius, mes alla d'una guardia nocturna cada tres semanes.

 

A l'intendent se li havia encomanat la llabor de realisar un pla de formacio continuat per als agents de la Policia Local d'Alacant, una tarea que estigue desenrollant a lo llarc d'un any i que ha cristalisat en un document de caracter tecnic al voltant dels mijos i el personal que serien necessaris per a posar en marcha un programa d'estes caracteristiques.

Segons ha pogut coneixer el diari El Mundo, este pla s'ha creat i s'ha entregat, pero no s'ha posat en marcha perque el mateix Cormenzana explicava que, en les circumstancies actuals, no es dispon de mijos humans i materials pera eixecutar-ho. A la fi del text l'agent demana que se li assignen tarees en funcio de la Relacio de Llocs de Treball de l'Ajuntament, i conforme als criteris llegals establits en l'estatut de l'ocupacio publica. Aço fon en agost de 2014. Des de llavors no dispon de cap de funcio.

Dos Caps i cap de tarea

Carlos Cormenzana. El qui fora director general de la Seguritat tornà al seu lloc d'intendent, a carrec d'un programa de formacio. Estigue un any treballant en un informe en el que conclou que no se pot posar en marcha en els mijos actuals, per lo que ha demanat noves tarees. El seu sou es de 66.000 euros anuals.

Lluïs Gómez. Un dels dos intendents Cap de l'Ajuntament (l'atre es el Cap de Policia) està assignat a tarees de formacio que no s'impartixen. De fet, l'edifici de l'academia ni s'ha construït. Gómez porta sis anys sense un treball conegut. Cobra  74.382 euros. Si existix un aula per a impartir formacio en unes atres dependencies, pero la seua activitat "es practicament nula", segons explicaren fonts del cos.

Accions llegals

La particularitat del cas de Cormenzana es que ell si ha solicitat per escrit que se li assignen tarees. L'unica resposta fon un escrit recent en el que se li indica que continue en les llabors de formacio, pese a que estes no s'impartixen. En este sentit, el Sindicat Professional de Policia Local i Bombers (SPPLB) d'Alacant assegurà que l'Ajuntament ha gastat des de l'any 2009 "mes de 750.000 euros en formacio professional per a la Policia Local" que no s'ha realisat. El sindicat suma els salaris de Carlos Cormenzana i de Lluïs Gómez, ademes del chofer que s'ha assignat ad est ultim per a realisar els seus desplaçaments. "El cost en les arques municipals de tals efectius supera solament en despeses de personal els 190.000 euros anuals, eixercici darrere d'eixercici, a lo que hauria d'afegir-se els costs de manteniment", digueren.

Els representants dels treballadors calificaren esta situacio de "grossera i inadmissible", al "haver tirat 750.000 euros en "una formacio que no ha funcionat ni un segon i que tanta falta fa, mentrimentres hi ha patrulles de Policia Local que lliteralment es cauen a trossos". El sindicat es referix, entre unes atres qüestions, a l'orde que es donà en 2013 de revisar els frens de les motos dels agents cada 10.000 quilometros en lloc de als 5.000 habituals per problemes presupostaris, segons reflectix un informe d'inspeccio de treball.

Per tot aço, el SPPLB anuncia que estudiarà la possibilitat "de dur el cas dels intendents als servicis juridics, per si s'haguera comes un ilicit penal"

Fonts municipals explicaren que la reorganisacio de recursos Humans està en l'agenda del nou alcalde de la ciutat d'Alacant, Miguel Valor, qui en les proximes semanes es reunirà en els sindicats per a escoltar les seues propostes.

Accio Nacionalista Valenciana considera totalment inacceptalbe l'us dels diners publics que es fa en la ciutat d'Alacant. Malbaratar d'esta manera els recursos economics de l'Ajuntament, no a soles es negligencia, sino que ademes deu de comportar conseqüencies politiques i juridiques. El balafiament de diners publics deu de perseguir-se penalment. Des d'Accio Nacionalista Valenciana considerem que fer un gast en allo que no es necessita es anar en contra dels interessos dels valencians i per tant va contra el procedir dels gestors publics. Assignar uns diners per a mantindre uns llocs de treball sense assignacio de tarees es tirar els diners dels contribuents al fem.