Colapsar per a privatisar: la sanitat publica (i II) / J. Masia

21/6/2023

Aposte per l’estabilitat llaboral sempre, pero no per increments de sou perque l’atencio cada vegada es pijor. ¿Per qué no complements salarials en funcio d’enquestes de satisfaccio dels pacients?, ¿hi ha una formula mes justa?

 Hi ha arees sensibles en les que preferixc que el benefici empresarial es mantinga ben llunt i no a soles sectors estrategics dels que parla la Constitucio Espanyola, fins al punt de poder expropiar-los, passen i vegen: art. 128 “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.”. ¡Mira tu, quína constitucio mes bolivariana que tenim i els faches sense saber-ho! Per tant, no es anatema ni illegal ni diabolic plantejar una banca o electrica publica. Qui ho planteja rep llenya a mansalva i cap televisio el trau per a que exponga el seu raonament, i tot aço, a pesar de la gran riquea i diversitat televisiva que gogem (modo ironia on).

 L'unica solucio passa per una inversio massiva en la sanitat publica, tot lo demes excusetes de malpagador. El neolliberalisme imperant aboca a les persones −en un nivell adquisitiu decent− de lo public a lo privat, creen la fartera reduint els mijos per a una gestio eficaç. ¿Recorden quan es lliberalisà el sector audiovisual perque aixina guanyariem en contenguts? Al remat, refregits i lo bo en plataformes que toca pagar. ¿Recorden les grans ventages economiques de la lliberalisacio de les comunicacions o les energies? Puix tenim cartels, preus similars i preus unflats per especulacio pura i dura. ¿Recorden quàntes vegades el sistema de pensions entrava en fallida? Moltes previsions bancaries interessades dels neolliberals que fallaven, i marrar i no deprendre es mentir. ¿Recorden que Espanya anava a desapareixer per la reforma llaboral i la pujada de sous? Puix es una porca enganyifa: recort d’ocupacio i els salaris han recuperat el poder adquisitiu (en pujada historica del SMI).

 L’ideologia es capaç d’eliminar de la realitat lo que li molesta −biaix confirmatori− i de crear un relat o marc construit sobre una mentira que les proves empiriques desmonten… per a res. A pesar de tot, hem de fer força en el discurs racional: la rao sobre els instints animals, encara que u ya s’ha donat conte, fa temps, que la rao no servix per a res perque com diria el filosof Jean-François Revel perque el motor del mon es la mentira.

 Per a concloure, els neolliberals son trapatoles que cada vegada compartixen mes caracteristiques en la sociopatia. Massa.

Imagens: extremaduraprogresista.com, vozpopuli.com, ctxt.es/malagon,