Comunicat de ACNV reprovant a Dani Mateo

17/5/2015

Prenc de José Aguirre Matiol, en alguna chicoteta adaptacio, les senyes del personage en qüestio:
Daniel Mateo Patau, mes conegut com Dani Mateo (de Granollers, provincia de Barcelona, regio catalana,  naixcut el 1 de junio de 1979) es un periodiste,  presunt comic, actor i presentador de radio i televisio espanyol conegut pel seu treball en "Sé lo que hicisteis..." (La Sexta). Actualment es colaborador en el programa El Intermedio (La Sexta).

Com be diu en Josep, quan te falten al respecte publicament en un mig de comunicacio, lo minim es donar una contestacio, demanar el respecte que nos correspon i que se disculpen de manera tan publica com han segut les ofenses.

Tan baix ha arribat el nivell etic d'alguns, que pareix tenen el titul de periodistes, pero que no apliquen cap de les ensenyances que es fan en la carrera, que no dubten, sense justificacio alguna que no siga fer una "gracieta" facil i recorrent, a faltar al respecte a tot un poble clavant-li el sambenito de que la corrupcio la porten en el seu ADN.  Les seues afirmacios tenen la mateixa justificacio i argumentacio que si yo diguera que com ell es catala i diu tal monto de favades i tonteries es perque el seu poble ho porta en el ADN, o que si afirmara que com els Pujol s'han dedicat a "robar" al poble catala per mes de 30 anys, i este els ha estat votant, el poble catala porta en el seu ADN el "furtar".

No deixa de ser cert que en el cas catala, els seus politics s'han dedicat a furtar diners als seus ciutadans, i historia, llengua, arquitectura, documentacio, i tot tipo de riquea cultural als seus veïns d'unes atres comunitats autonomes. Tal volta pensa Dani Mateo que si ells son aixina, i preten que nosatres sigam un mateix poble junt ad ells, debem de compartir comportaments d'eixe tipo de manera de ser, com cosa natural, i aixo li dona peu a pensar que portem eixa manera de ser en el ADN. Per sort no tots som aixina. Les generalisacions tendixen a caure en grans erros i mes quan es fan sense cap de rigor i sense una argumentacio que les sostinga. Quan eixes generalisacions ofenen a tot un poble ademes de ser desafortunades han de ser rectificades.

Passe ya sense mes preambuls a donar-vos a coneixer el comunicat que li hem fet arribar a la cadena la Sexta i al programa "El Intermedio" per mig dels seus correus publics:

 

Comunicat dirigit a la Sexta Televisio al voltant del menyspreu des dels seus programes al poble valencià.

Estimats senyors de la "Sexta", Accio Nacionalista Valenciana es posa en contacte en vostes per a manifestar la nostra repulsa, pel programa de "El Intermedio” del dia 12 de maig, en el qual el pseudohumoriste Dani Mateo, naixcut en la regio catalana, va menysprear als valencians. Fent una comparativa d'uns presunts corruptes com a paradigma de l'ADN del poble valencià.

Accio Nacionalista es suma a la protesta d'Units per Valencia i associacions civiques valencianes que han condenat estes errades i inapropiades manifestacions del seu poc agraciat colaborador.

No sabem si est home te animadversio a lo Regne de Valencia, lo que si que podem comprovar es que la seua cadena sol traure noticies negatives de la nostra terra. Poguera ser que el seu president Jaume Robles, tambe catala de naiximent, tinga eixos sentiments negatius cap a nosatres. Com a valencians de pro defendrem les senyes i el nostre poble davant de tots els menyspreus i enaltiments aliens contra nosatres.

Per una atra banda el seu mig de comunicacio, com qualsevol “mass media”, ha de ser i donar l'informacio mes equanim i veraç possible per a que el seu public puga fer una idea cabal de les noticies i informacions que vostes vertixen al public.

Els recordem a vostes que en este sentit existix una normativa legal de les senyes i simbols que protegix al poble valencià contra les ingerencies i insults produits en qualsevol ambit public.

Esperem des d'Accio Nacionalista Valenciana les seues disculpes publiques cap al poble valencià i qualsevol persona que es senta identificada en les arrels de la nostra terra valenciana.

Image, la Sexta

http://www.atresplayer.com/television/programas/el-intermedio/temporada-9/capitulo-132-12-05-15-pablo-tosco-fotoperiodista-oxfam-intermn_2015051200360.html