Consell Juridic Consultiu: l’ineficacia del seu dictamen. Publicat en el Periodic de Valencia.com

5/2/2014

Tenim un informe de 2004 a on en 39 pagines deixa, clar, clarissim quines son les competencies de la AVLl i quines no. Diu en tota claritat que la AVLl no se va crear per a ocupar-se de les denominacions de la llengua que parlem els valencians, aço ya ho fa l’Estatut i la Llei d’us del Valencià i la mateixa Llei de creacio de la AVLl. Com tambe deixà clar que la denominacio es una i no varies.

Lo llogic sería agarrar l’informe i fer-lo valdre. Pero com qui està en el govern es el PP, la llogica no conta, i li tornen a demanar al Consell Juridic Consultiu que se pronuncie al voltant del tema. ¿Qué es lo que preten el PP demanant un informe que ya te? Les declaracions del qui firmà l’informe, dient que la AVLl es qui te que dir quin es el nom de la llengua, contradient el seu propi informe, pot donar-nos una idea de per a on aniran els tirs.

Indistintament a lo que diga el C.J.C.  tenim que des de la AVLl afirmen que el valencià no existix, sino que es una manera, nostra, de dir-li al catala. Per tant podem traure dos conclusions. L’una es que si afirmen que es catala, i ells estan per a normativisar el valencià, atenent ad aço, es dona el fet de que no son competents, la competencia per a nomativisar el catala la te l’Institut d’Estudis Catalans, per tant, a instancies del govern del PP estem pagant una institucio que nos costa a l'any vora 3.000.000 d’Euros als valencians, que no te competencies sobre la llengua a la que preten normativisar. L’atra conclusio es que el Valencià, eixa llengua que reconeix el nostre Estatut que es la que parla el poble valencià, no està somesa a la normativisacio que se fa des de la AVLl, donat que des de la AVLl no se reconeix la seua existencia, dificilment se pot normativisar una llengua que se està afirmant que no existix.

Concluint, la AVLl no es competent per a normativisar al catala, puix ya existix un ent normatiu per ad eixa llengua, i atenent al criteri de la AVLl, al voltant de l’existencia del valencià tampoc es competent per a normativisar ad una llengua que nega. Si la llengua no ho es, no cal fer normativa per ad ella. Es dir, paguem vora 3 millons d’euros per a no res.

L’Academia Valenciana de la Llengua es una estafa als ciutadans del Regne de Valencia, un ent normativisador sense llengua a la que normativisar. En la mateixa llinea d’un areoport sense avions com el de Castello, o ad una defensa a ultrança de lo valencià per part del PP sense prendre cap mida per valencianisar les escoles, o les buides protestes del Consell valencià contra un ent normatiu que ell ha creat, disenyat i parit.

Lo seu es tancar la paradeta de la AVLl, i crear una ALlV (Academia de la Llengua Valenciana), en personal serio i rigoros, que reconega l’existencia de la Llengua Valenciana, i que es dedique en bon criteri a la seua normativisacio. Tot lo demes es marejar i enganyar al personal.