Decenes de municipis carixen hui d'acces a la banca

21/8/2016

home traent diners d'un caixer

            Es una realitat que hui en dia molts dels municipis interiors valencians carixen de sucursals bancaries en el perjuï que aço pot supondre tant als ciutadans com a les empreses.

            La major part de la culpa d'este fet es atribuible a l'afonament del sistema financer valencià i a la concentracio del sector, producte de la reestructuracio bancaria. Nos hem de remontar a l'any 2008, durant els origens d'este proces, per a vore que cap ret d'oficines de tot l'Estat s'ha contret tant com la valenciana. Hui en dia la ratio d'habitants per sucursal en servici alcança les 1.225, front a les 743 de mija abans de la crisis. A lo llarc d'estos set anys de crisis s'han tancat prop de 2.000 sucursals en tot el territori valencià. Moltes d'elles en zones rurals i de l'interior.

            En l'objectiu d'allaugerar est efecte l'Institut Valencià de Finances (IVF) i les tres diputacions pretenen posar en marcha una nova iniciativa, destinada a aplegar a on als bancs no els resulta rendable obrir una oficina propia. La primera fase, començada a principis d'any, contempla l'instalacio de caixers automatics i servicis periodics d'assessorament financer en mig centenar de municipis de l'interior.

            En la finalitat de reduir els costs de l'operacio el pla del IVF i les diputacions incorpora una serie de subvencions. L'idea es que els bancs no hagen de pagar cap de lloguer. Aixina, se'ls facilitaran espais propis en edificis publics, com es el cas dels ajuntaments, a on l'instalacio de caixers es mes facil i efectiva. Els consistoris tambe hauran d'acometre una serie d'unes atres despeses, com son l'acondicionament i manteniment del local, encara que contaran en el soport financer de les diputacions, via subvencio, tal i com ya ha anunciat la Diputacio de Valencia recentment.

            La segona fase de l'operacio contempla que el banc de la Generalitat redacte proximament un full de condicions i licite el contracte de prestacio de servicis, al que podran optar les entitats financeres. S'estan barallant alguns detalls, com son l'agrupar als municipis afectats per zones geografiques, i fer pujar aixina el seu atractiu de cara a la futura licitacio. El IVF, per tant, està assumint el treball tecnic, mentres que el cost economic de l'operacio està recaent en les diputacions.

            Des de fonts oficials han alvançat que el proyecte pilot, degut a que les reunions estan molt alvançades, es focalisarà en les comarques centrals de l'interior. L'idea inicial es instalar caixers en a lo manco mig centenar de municipis, sobre tot en la comarca de la Serrania de Chelva, que s'erigix en una de les mes oblidades per les entitats bancaries. L'acort establit en les entitats obliga a que no a soles es llimiten a oferir l'extraccio d'efectiu, sino que «tambe hauran de prestar uns atres servicis financers en personal propi».

 

Imagens: noticiasdeguipuzkoa.com; ingdirect.es

 

(Font: ing direct, any 2015)

 http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/08/21/57b88e9de5fdea981d8b4575.html

 

            A vore si ho hem entes be: aquells que criticaven, -encertadament- al govern central del PP, pel rescat fet als bancs i els diners publics destinats ad estos, a fondo perdut (l'Estat ha recuperat un 4% dels diners donats als bancs), per a compensar la seua mala gestio i les seues perdues, i ho calificaren "d'inadmissible", son els mateixos que ara han fet un proyecte implicant als ajuntaments i a les diputacions valencianes per a que carreguen en les despeses de mantindre els caixers d'eixos bancs, facilitant-los ubicacio debades, i repartint el cost entre ajuntaments i diputacions...

Image elperiodico.com

            ¿No han pensat en lloc de gastar alegrament els diners publics, (que son de tots els valencians), poden llegislar, que es per a lo que han segut triats, i redactar una llei que obligue als establiments bancaris a garantisar un minim de caixers i personal que puga atendre als ciutadans que habiten en la nostra terra?

            ¿Subvencionar als bancs? ¿No estan primer les families que carixen de lo necessari per a viure i passar en normalitat el dia a dia?

            Formules per a que els bancs posen caixers n'hi ha moltes. Poden ser compartits entre diferents bancs i aixina el cost els resultaria mes reduit. I les oficines tambe podrien ser d'us compartit, ocupant-les diferents bancs en diferents dies, tambe en aixo els costs per banc baixarien.

            Hui en dia el servici bancari es una necessitat, els governants han de garantisar que tenim cobertes les nostres necessitats, lo llogic es que llegislen per a que els bancs, entre tots, cobrixquen per llei tot el territori i que tots els ciutadans tinguen acces ad ells. Subvencionar als bancs i correr en les seues despeses es un frau als ciutadans, perque es fa en diners de publics. AVANT, Los Verdes Ecopacifista i Accio Nacionalista Valenciana estudiaran dur als tribunals este proyecte per ser lesiu per als interessos dels ciutadans. Si es cedix un lloc public per a la colocacio d'un caixer lo minim es que els beneficiats, els bancs, paguen un lloguer i les despeses de manteniment ¿O es que quan toque repartir els beneficis hi haura per a tots?

 

Secretaríes d'Assunts Economics de:

AVANT Valencians
Los Verdes Ecopacifistas
Accio Nacionalista Valenciana