Desconcertats i apardalats (III) / per Antoni Fontelles

7/8/2020

Els protestants (per orde d’aparicio)

Alfons Vila

            Me fa molta llastima est home, perque tenía una significativa trayectoria de publicacions historiques i culturals en el valencianisme... pero el perderen la gloria i els diners... abans de coneixer-se la llista definitiva d’academics, casi tot lo mon que volia sentir-ho sabia que anava a entrar... perque ho escampava son fill... i el vaticini es va complir.

            Se que ha volgut ‘redimir-se’ en varies ocasions... pero com que no passa de les intencions, hauré de pensar que ha preferit el malestar permanent, l’arraconament i l’insignificancia en la AVLl... a canvi dels diners... que aqueten moltes consciencies i calmen molts pesars.

            En el vot particular (3-2-2020) demana l’anulacio de l’acort perque llimita l’independencia de l’organisme en el compliment de les funcions propies: impulsar el valencià genuï. Est objectiu està emmarcat en els articuls 2 (personalitat juridica propia), 3 (funcions), 7 (defendre l’entitat del valencià), 9 (establiment de relacions).

            Aparentment es ‘tecnic’, no te la retorica i detallisme de l’atre vot, pero es fluixet perque erra en la textualitat del conveni de colaboracio. Diu que es fa per a arribar a una “normativa inclusiva i unitaria”. I efectivament si aixina fora, l’acort transgrediria la llei de creacio; pero es que tal sintagma no apareix aixina en el document (l’he revisat varies voltes). Lo mes proxim es “cooperar per a l’establiment d’un model normatiu comú que a la vegada siga unitari i respectuós amb la variació interna de la llengua” (en l’exposicio) o que l’establiment de “orientacions normatives unitaries seran inclusives respecte als trets específics de la varietat formal respectiva dels diversos territoris” (punt 1).

            I no, no es igual una “normativa inclusiva i unitaria” que un model normatiu comu... unitari i respectuos. Filant prim es podria entendre que supon una deixacio de funcions per part de la AVLl, pero ya diu el punt 3 que les orientacions normatives conjuntes s’han d’aprovar per cada institucio... en cas contrari no tindran valor.

            En un atre document que circula per ahi (19-7-2020) intenta, com he dit abans, llavar-se i llevar-se la culpa. Yo, i crec que tots, tinc clar que els ‘valencianistes’ que entraren en la AVLl son uns traïdors a la causa i uns venuts per no se quànts euros al mes. Se’ls explicà per activa i per passiva lo que era el nou ent i quína era la finalitat... i no feren cas. Ara es molt, molt tart.

            Recorde que al poc d’entrar hi hague una reunio en la RACV a la qual assistiren els ‘academics valencianistes’, en Ferrer al cap i pretenien que els ‘ajudarem’... que nosatres ferem la faena per a poder contraatacar als catalanistes... o siga, la faena per a nosatres i els diners per ad ells. Nos negarem en redo... ¡Quína poca vergonya! Si no sabien prou... no haver entrat.

Imagens: Pixabay (Capri23auto), Pxfuel

Antoni Fontelles