¿Dia de la Llengua Valenciana?

5/3/2014

   Publicat per Miquel Real en elperiodicdevalencia.com   4 de març de 2014

Està be que una volta a l’any, aquells que tot l’any passen de la llengua i de la seua importancia com a vertebrant de l’identitat de la nostra nacio, presten atencio a la seua naturalea i idiosincrasia.

Com a nacionalistes valencians hem de rebujar que tota l’atencio que reba la Llengua Valenciana es reduixca ad un dia. Es Dret de tot valencià l’us lliure i sense llimitacions del valencià en les administracions i en tots els ambits d’actuacio ciutadana. Es obligacio dels valencianistes el seu conreu i difusio, tots els dies de l’any.

Des d’Accio Nacionalista valenciana estem compromesos en la dignificacio, us, difusio i conreu de la Llengua Valenciana. Teballem decididament per a consolidar les Normes d’El Puig consensuades. Estem al costat dels llingüistes i filolecs que elaboraren les gramatiques i el diccionari que servixen de ferramenta imprescindible per a la difusio i ensenyança del valencià. En eixe sentit recolzem a l’Institut d’Estudis Valencians com a Ent de referencia per a la Llengua Valenciana, per ser, ara mateix, l’unica entitat sense sospita que dona garanties, per la seua trayectoria actual, de salvaguardar l’identitat, independencia i autoctonia de la Llengua Valenciana.

Com pensem que no es prou en afirmar que se defen una cosa, per a defendre-la, vos compartim que des d’Accio Nacionalista Valenciana anem a contribuir en la difusio i ensenyança de la Llengua Valenciana donant cursos de valencià debades per a tots els nostres afiliats i als que podra accedir qualsevol ciutada que estiga interessat per un modic  preu. Els cursos estaran a carrec d’un prestigios mestre de l’Intitut d’Estudis Valencians.

La millor ofrena que se pot fer ad una llengua, es usar-la, i no de manera ocasional, sino com a llengua vehicular. Tambe recomanem la llectura de llibres en Llengua Valenciana, aixina com la seua adquisicio, resulta imprescindible l’adquisicio de llibres per a favorir l’edicio de mes i millors llibres en el futur.

Des d’Accio Nacionalista Valenciana no nos deixem marejar en absurdes definicions fetes per una entitat creada per a la llegalisacio del catala en Valencia (AVLl). En realitat lo important no es quin nom se li dona a la llengua, sino quina llengua es la que se ensenya als chiquets. No guanyem res en que al barrejat de catala i poc valencià que s’ensenya en els coleges li diguen valencià. Lo que s’ha de conseguir es canviar els continguts, i fer que lo que s’ensenye als chiquets siga valencià.

Resulta completament inacceptable que s’ensenye als chiquets que sons pares no saben parlar la llengua que deprengueren de sons pares, aduint que lo correcte i cult es parlar una llengua que mai s’ha parlat en Valencia. S’està duent a terme un proces de substitucio del valencià pel catala, propiciat per l’actual Administracio del PP, que du com a conseqüencia la desafectacio dels parlants. Es una llengua que el poble no considera com a propia i no s’identifica en ella, per lo que no la parla, i al ser l’oficial, relega a la marginalitat a l’autentica Llengua Valenciana.

Els valencians  portem gastats vora 50 millons d’euros en una academia que deuria eixir debades, tal i com ixen les demes academies de tot lo mon. La diferencia està en que en les demes academies no han de comprar la voluntat dels academics.

Lo pijor de tot es que dita academia està al servici d’una comunitat autonoma que no es la nostra. Defen els interessos d’una llengua que no es la nostra, i nega l’existencia de la Llengua Valenciana. Els eixercicis d’hipocresia duts a terme per integrants del Partit Popular, partit responsable de la creacio, composicio i fins de la Academia Valenciana de la Llengua, protestant perque la dita academia complix en les funcions per a lo que va ser creada, no tenen parangon en l’historia de la politica.

Centrar l’atencio en la qüestio del nom, a partir d’una definicio, que es la que havien pactat en Jordi Pujol, no deixa de ser una cortina de fum. Ni es certa, ni sincera la seua indignacio, puix era lo pactat per ells, ni guanyem tampoc res en que se li diga valencià a un “normalitzat” que se correspon en lexic i estructura al catala.

Nomes nosatres, els valencians, podem canviar esta situacio. Des d’Accio Nacionalista Valenciana nos comprometem en transformar els vots dels ciutadans en recuperacio i prestigi per a la Llengua Valenciana, nos comprometem a dur el valencià a les aules i a erradicar l’actual sistema de substitucio de valencià per catala. Valencians, contem en vosatros per a fer-ho.