Discurs en l'Encontre (i II) / J. Masia

9/7/2021

            Les nostres reivindicacions giren sempre al voltant de les persones, hem de garantisar les condicions materials i facilitar la vida, per aço ACNV ha plantejat entre les seues reivindicacions la renda basica universal. No podem deixar a ningu darrere.
            A nivell economic defenem l'economia del be comu i l'economia verda rebugem el capitalisme salvage: el dels caus fiscals, els oligopolis que pugen preus de forma alarmant, les portes giratories, les corrupcions, etc. Creguem que l'Estat ha d'evitar la pobrea energetica d'acort en l'articul 128 de la CE: "Tota la riquea del païs en les seues distintes formes i siga quina siga la seua titularitat està subordinada a l'interes general. Se reconeix l'iniciativa publica en l'activitat economica. Per mig de la llei se podra reservar al sector public recursos o servicis esencials, especialment en cas de monopoli i al mateix temps acordar l'intervencio d'empreses quan aixina ho exigixca l'interes general.".
            Fomentar la creacio de reserves verdes per a millorar la calitat de l'aire, reduir les emissions de CO2 i mantindre la sostenibilitat.  
            La pandemia nos ha ensenyat que hem de produir aci i no dependre que tot es faça en China. Crearém ocupacio i millorarém, sense dubte, la marca de carbono.
            Hem de fer-nos forts en I+D+i i favorir els clusters empresarials per a dotar de volum i muscul competititu a les nostres empreses, majoritariament pymes.
            Hem de defendre els interessos dels nostres llauradors en el transvas de l'Ebre, i en Europa denunciar els acorts comercials lesius en uns atres països contra el nostre camp. Hem de garantisar la suficiencia que nos dona el mercat propi, no volem ser nomes un païs de servicis.
            L'infrafinançacio es un tema del qual he tractat molt en els articuls en ACNV. Si no tenim diners no podem invertir, si eixos diners no arriben en la proporcio adequada generen un deficit que han de ser cobert, i llavors s'han de demanar prestams que s'han de retornar en interessos i la pilota es fa cada vegada mes grossa, es la trampa del deute. Som els pijors finançats d'Espanya crea un deficit anual de mes de 1.300 millons d'euros, i en tenim acumulat un total de 51.117 millons (https://gvaoberta.gva.es/es/deuda-publica1). Per calibrar la quantitat 1 de cada 4 euros va a pagar interessos (LV, 31-10-2018). Aci tenim dos opcions o una facenda propia que equilibre la justicia redistributiva o una reforma estatal que corrigga el ser l'ultima mona que hem segut en el PP i en el PSOE. Hem d'agarrar al bou per les banyes i centrar-nos en la finançacio interterritorial i la politica fiscal, assunts nuclears.
            No hem d'oblidar mai que la batalla identitaria ha dividit als valencians i valencianes dificultant les sinergies de la societat, per aço es important no a soles revertir la situacio sino tambe favorir unes atres formes de conexio. Les infraestructures nos acosten, pero s'han de fer en el minim impacte ambiental.
            Necessitem mijos de comunicacio publics en valencià per a vertebrar el territori.
            Reclamem el nostre dret civil com a lloc a on els valencians plasmaren la seua idiosincrasia, les seues visions llegals, i que nos robà "por justo derecho de conquista" el borbo Felip V reduint-nos a subdits de lleis castellanes.
            Conclusions
            ACNV vol unir forces, per aço sempre s'ha representat en coalicio i en els ultimes eleccions davant de l'excessiva oferta de partits valencianistes i no tan valencianistes decidirem en senyal de protesta no presentar-nos. Som el primer partit que donà soport a l'Encontre perque el considerem l'unic proyecte serio i honrat per a representar-nos.    
            Antonio Machado, en Juan de Mairena (1936: 67), nos digue: "Vosatres debeu de fer politica, encara que una atra cosa vos diguen els que pretenen fer-la sense vosatres, i naturalment, contra vosatres. Nomes m'atrevixc a aconsellar-vos que la feu a cara descoberta.". I aci estem, fent politica per a la major gloria de la nostra nacio.

Image: Pixabay (truthseeker08)

J. Masia