Diversitat llingüistica

 

53. ACNV defen el reconeiximent de la llengua valenciana com a llengua oficial en el si de l'Unio Europea, al mateix nivell que les demes llengües oficials.

54. Fer vore als Estats l'estat actual de la llengua valenciana i del conflicte artificial creat per uns atres pobles.
55. Que la versio en Normes d'El Puig de les normes de la UE adoptades en codecisio apareguen en el portal de Dret de l'UE en Internet (sistema Eur-Lex).

56. Que les despeses derivades de la traduccio dels diferents texts siguen soportades pel Govern de l'Estat.

57.Modificacio del regim llingüistic europeu, en la finalitat de que els parlamentaris valencians puguen utilisar la Llengua Valenciana en les seues relacions en el Parlament. ACNV Demanarà la possibilitat de fer us del valencià en els plens del Parlament europeu.

 

<<  Tornar a l'index