Dos ignorants mes: José Chulvi i Verónica Ruiz / Toni Fontelles

9/11/2023

             En les Corts Valencianes, el govern PP-Vox ha presentat els presuposts de l’any que ve. ¡Cóm no!, han eixit a relluir les subvencions anunciades pel vicepresident i conseller de Cultura Vicente Barrera. La mes substanciosa sera de 300.000 euros per a la Fundación Toro de Lidia que no es d’aci, no es que si fora local m’agradara mes, pero... mentres, Lo Rat Penat o la Real Acadèmia de Cultura Valenciana rebran 50.000 euros cadascuna (la pedrea tambe els tocarà a l’Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana, 18.000 euros, i al Casal Bernat i Baldoví, 10.000), prou menys que algunes entitats de l’atra banda. Ya fa temps que vaig anunciar aci lo que anava a passar i aixina ha segut... per als incondicionals.

M’interesa destacar que José Chulvi (PSPV) i Verónica Ruiz (Compromís) criticaren que es subvencionaren entitats ‘moribundes’ (gracies a que ells no els donaven ni el bon dia, ni ad estes ni ad unes atres) i ‘contraries a l’Estatut’ (Levante-EMV 7-11-2023: 8). ¡Ya està el burro en l’herba!, en la mentira. No senyors diputats, discrepar de la seua opinio o del propi Estatut no situa a ningun ciutada ‘fora de’. Per este motiu tan banal, qualsevol associacio o persona que es declare republicana, ¿està fora de la Constitucio?. Provablement Chulvi i Ruiz tindran amics diputats antimonarquics, ¿vol dir aço que estan fora de la Constitucio?, ¿a ón s’han deixat la defensa de les llibertats, entre elles, la d’expressio? Quan vullguen fem un debat public.

Pero no contents en aço va i el senyol Chulvi afig que “solo son entidades que hacen faltas de ortografia” (Levante-EMV 7-11-2023: 8). El senyor Chulvi tindria de llegir un poc mes (compre’s qualsevol dels meus llibres), perque lo unic que mostra es la seua cabuderia i analfabetisme. Escriure ‘fanc’ no es cap de falta d’ortografia, aixina l’escrivien els nostres classics. ¡Ah! ¿Que no sap que escrivien ‘fanc’?. Mala sort. ¿Sap quí cometia faltes d’ortografia com esta?. Igual li queda llunt, intelectualment i espacialment, el frances dels sigles XI-XII, tambe grafiava ‘fanc’... per supost, en faltes d’ortografia. Ni tenen vergonya ni la coneixen, ni tenen dos dits de cervell, ni han llegit en sa vida ningun classic valencià. Estos son els que donen lliçons de ‘valencià’. Tenen sort perque els d’enfront saben igual o manco que ells.

 Alguns dels periodistes de diversos mijos de comunicacio han llegit un poquet ultimament i ya saben que l’ortografia de la RACV o Normes d’El Puig no es ningun invent.

                             

 

¡Pels claus del Nostre Senyor! Que algu els diga ad estos ignorants pardalets que canvien l’argumentari que, a banda de ser repetitiu, els deixa en el cul a l’aire. Per a lo que cobren, podien documentar-se millor i no fer cas de la clec ni dels topics de sempre.

Podien preguntar-los-ho als seus, que n’hi ha molts que saben aço que estic dient. Si llegiren esta uep s’enterarien de moltes coses que, pareix que ningu els ha contat. El problema es: ¿volen saber?

P. d. Les imagens de les llegitimes protestes contra el PSOE que verem, especialment en Madrit, el dia 7-11-2023, se diferenciaven tan poc de les que anys arrere verem durants algunes nits en Barcelona...

 

        Imagens: elmundo.es/esdiario.com, bbc.com, ACNV.