Economia

 

 

15.Trencament dels monopolis energetics, potenciant la varietat d'empreses i l'autoconsum (cas de plaques solars en els sostres i minicentrals electriques). En aço es potencien chicotetes empreses de produccio energetica.

16.Normativa europea que llimite el sou dels banquers.

17. Que se llimiten les clausules de rescissio de contracte en el cas de banquers, de manera que s'evite el blindar els sous que ells mateixa es posen.

18.Unificacio del salari minim europeu interprofessional i taules salarials unificades.

19.Assitencia sanitaria universal.

20.Unificacio del sistema de subsidis de desocupacio.

21. Armonisacio de les politiques fiscals. Per a que desaparega el 'dumping' social.

22. Emissio d'eurobonos garantisats per tots els països de la zona euro.

23.Unificacio dels registres de patents dins de la UE (Unio Europea).

24. Taxa Tobin als moviments especulatius.

 

<<  Tornar a l'index