Educacio

 

64. Homologacio dels tituls a nivell europeu.

65. Posar el programa Erasmus Plus a l’alcanç de tots els ciutadans valencians independentment dels seus ingressos, de manera que les subvencions arriben al principi del curs i no a mitat o a finals com ve succeint fins ara en molts casos.

66. Llegislacio a nivell europeu que obligue l’ensenyança d’idiomes estrangers des dels primers cursos.

67. Homologacio dels nivells de llengua estrangera a nivell europeu.

68. Unificar el sistema europeu d’ensenyança, i promoure una educacio civica que potencie el sentiment de integracio en l'Unio Europea i el respecte a les nacions i pobles d’Europa.

 

<<  Tornar a l'index