Eixemple de transparencia i regeneracio politica: El PP la fa de nou

5/11/2014

El PP impedix que Olivas comparega com expresident del Consell. L'oposicio exigix que s'explique en les Corts per la peticio de preso del fiscal. Els populars valencians s'esforçaren ahir en tractar la peticio d'ahir de la fiscalia de tres anys de preso a Jose Luis Olivas, pel cobrament injustificat en 2008 de mig millo d'euros de l'empresari Vicente Cotino, com si es tractara d'un mes dels casos de corrupcio que corquen les seues files "La justicia es igual per a tots. Aço es una bona mostra", comentà la portaveu del Govern que presidix Alberto Fabra, Maria Jose Catala, qui reiterà la seua confiança en "l'accio de la justicia". En termens pareguts s'expressa el portaveu parlamentari del PP, Jorge Bellver, qui rebujà crear una comissio d'investigacio de les Corts Valencianes al voltant de la gestio de Bancaixa en Olivas com a president i tambe que este ultim comparega a donar explicacions, en la seua condicio d'expresident de la Generalitat valenciana, com ha ocorregut en Jordi Pujol en Catalunya.

"Sempre condenem els comportaments no etics en l'eixercici de la politica", digue Bellver, que, no obstant, puntualisà que el cas d'Olivas està sub iudice. En acabant d'abogar per "deixar treballar a la justicia", el portaveu popular arribà a dir que "la justicia no l'impartixen els politics, els mijos de comunicacio ni els fiscals". Bellver acabava de presumir d'una proposta de canvi del reglament de les Corts Valencianes presentada pel seu grup, en compliment d'un anunci del president del Consell, Alberto Fabra, a lo llarc del debat de politica general, per a crear una "comissio especial de participacio ciutadana" en la que puguen compareixer representants de colectius afectats per lleis i decisions de la Generalitat i tambe alcaldes valencians. L'iniciativa planteja ademes un mecanisme telematic per a fer arribar als diputats l'opinio dels ciutadans els 365 dies de l'any. Bellver la presentà com "una proposta per la regeneracio" i un "proyecte historic" en la vida parlamentaria. I acte seguit, es negà a que un expresident de la Genralitat valenciana siga cridat a la Cambra a explicar per qué se li acusa per la fiscalia d'un delit fiscal i un atre de falsetat i li demanen tres anys de preso. "No es oportuna la proposta", digue en resposta a les exigencies de l'oposicio, que reclama una investigacio al voltant de Bancaixa i que Olivas done explicacions.

"Fa molt que Olivas deixà de ser honorable", proclamà el secretari general dels socialistes valencians Chimo Puig, en referencia al tractament protocolari de molt honorable que correspon als presidents de la Generalitat valenciana. Tant Puig com el portaveu parlamentari socialiste, Antoni Torres, vincularen el pagament de Cotino, propietari de l'empresa Sedesa, en la gestio d'Olivas com a president de Bancaixa, carrec al que va accedir en 2004 passat poc mes d'un any de ser Cap del Consell entre Eduardo Zaplana i Francisco Camps. "Olivas, en la seua calitat d'expresident, deu de donar explicacions", sostingue Torres, i considerà "inaudit que gestionara credits per a Sedesa, empresa a la que assessorava, mentrimentres ocupava la presidencia de Bancaixa". El portaveu, que considerà que la presidencia de la caixa fon "el premi que li donaren en acabant de ser president de la Generalitat per uns mesos", recordà que en 2007 Olivas dugue al consell de l'entitat la proposta de concedir un prestec urgent a Sedesa de 52 millons d'euros mes un aval de 29'5 millons. Un prestec al que hi ha que afegir uns atres que rebe Sedesa per a actuacions en Europa de l'Est que mai tingueren lloc. "El PP utilisà les caixes i les tractà d'una manera absolutament patrimonialisada", digue Puig. "Ara estem veent que se quedaren en els diners de tots".

Tant Compromis com Esquerra Unida exigiren al PP que expulse a Olivas. "Fabra tindria que dir alguna cosa", remarcà Enric Morera. Lluïs Torro, d'Esquerra Unida, recordà que Olivas "ha tingut la maxima representacio institucional" i reclamà "o be una comparecencia o be una comissio d'investigacio".

Accio Nacionalista Valenciana exigix al Consell valencià que done explicacions politiques, que de les judicials ya s'encarregaran els juges, pero les responsabilitats politiques no les poden eludir dient que està en mans dels juges... Olivas deu d'anar a les Corts a donar explicacions, el poble valencià ho mereix.