El Consell manipulà el deficit

20/11/2014

El Govern central intercedix per a que la UE no investigue si el Consell manipulà el deficit. Aduix que el reglament que establix les possibles sancions per estos fets entrà en vigor a finals de 2011 i no pot afectar a lo ocorregut abans d'eixa data.

El Govern espanyol ha presentat un recurs davant del Tribunal General de l'Unio Europea en el que solicita anular l'investigacio iniciada per Bruseles el passat mes de juliol en relacio en una eventual manipulacio de les estadistiques, corresponents al deficit i el deute, elaborades per la Generalitat valenciana. En el text, l'Eixecutiu central plantea anular la decisio que ha provocat la "apertura d'una investigacio" al voltant d'estos fets, i aduix que el reglament que establix les possibles sancions a les que s'enfrontaria Espanya per estos fets es posterior a l'eventual manipulacio investigada per Bruseles.

La primera comunicacio formal de que les institucions europees hi havien obert una investigacio al voltant d'estos fets arribà el passat estiu. La UE explicà que investigava si hi hague "una tergiversacio delliberada o una negligencia greu" en el suministrament de senyes economiques per part de la Comunitat Autonoma de Valencia. entre els anys 2008 i 2011 al Govern central per a que elaborase el deficit d'Espanya i presentase eixos contes a l'Unio Europea.

El passat juliol l'Eixecutiu de l'Unio Europea, per mig del comissari Algirdas Semeta, comunicà l'apertura de l'investigacio, i detallà que aportar senyes erronees del propi deficit per part del Govern valencià havia ocasionat l'adulteracio de les senyes del conjunt del deute d'Espanya. "L'investigacio determinarà si hi ha hagut una tergiversacio delliberada o una negligencia greu en el suministrament de senyes de la Comunitat Autonoma de Valencia", explicà el comissari en una resposta a l'eurodiputada socialista Inmaculada Rodriguez-Piñero.

El proces iniciat per Bruseles posà la lupa en les senyes procedents de l'area de Sanitat, a on ixqueren en 2012 factures per un montant de uns 1.800 millons d'euros -les denominades factures en els calaixos-, segons apuntà el passat mes de juliol la Generalitat, pero "no de manera exclusiva de les despeses sanitaries".

Les factures aparegueren en 2012, pero pertanyien a eixercicis anteriors. I eixe es el punt principal al voltant del que es construix el recurs de l'Eixecutiu central. En el recurs, Espanya alega que "no poden jujar-se fets anteriors al 13 de decembre de 2011, moment en que els fets no eren susceptibles de sancio", degut a que el reglament que establix les possibles sancions dins del proces de vigilancia presupostaria que du a terme Bruseles entrà en vigor en eixe moment. 

"Les uniques senyes que podrien ser sancionables son les notificades en abril de 2012. De fet, el periodo objecte d'investigacio deuria de llimitar-se a les senyes compreses en les notificacions a partir de 2012" informa Efe.

Espanya alega que "no eixistixen indicis serios de l'existencia de fets que siguen constitutius de tergiversacio de les senyes relatives al deficit i al deute", segons el text del recurs interpost el 22 de setembre de 2014 adelantat per Expansio. "L'actuacio de les autoritats espanyoles constituix una revisio explicada i clara i adequadament de dites senyes", recalcà.

Les irregularitats foren notificades per les propies autoritats espanyoles a l'oficina estadistica comunitaria, Eurostat, en 2012, en acabant de descobrir factures sense notificar en Madrit i en la Comunitat Autonoma de Valencia, lo que dugue a Espanya a pujar en un 0'4% del PIB el seu deficit corresponent a 2011.

Valencia sí, Madrit no

Eurostat llavors dugue a terme visites tecniques a Espanya per a determinar la naturalea del problema, en les que conclogue que el cas de Madrit "podia ser considerat com un ajust excepcional", mentrimentres que en el de la Comunitat Autonoma de Valencia, pel contrari, "hi havia raons per a preocupar-se", explicà la Comissio en juliol.

Finalment, el recurs senyala que s'han vulnerat els drets de defensa d'Espanya, donat que "s'ha realisat una investigacio encoberta, al marge del procediment establit".

Espanya demana, ademes de que s'anule l'apertura de l'investigacio, que la Comissio Europea assumixca els costs del proces.

Esta es la primera volta que la Comissio recorrix a les seues noves competencies, reforçades en el paquet llegislatiu conegut com "Six Pack", de supervisio macroeconomica, per a investigar les sospites al voltant de la manipulacio de senyes de deute i deficit en un Estat membre.

Les autoritats espanyoles no han esperat en esta ocasio a que l'Eixecutiu comunitari concloga l'expedient per a recorrer, com ocorrix en la majoria dels casos, sino que han demanat directament al TJUE que paralise l'investigacio. De confirmar-se les seues sospites al voltant de la manipulacio del deficit en la Comunitat Autonoma de Valencia, Bruseles podria impondre a Espanya una multa de fins al 0'2 per cent del PIB -uns 2.000 millons d'euros- informa Europa Press.

La possible manipulacio de les estadistiques en la Comunitat Autonoma de Valencia ixque a la llum en maig de 2012, en plena crisis de deute, quan Espanya informà a Eurostat de que el deficit de 2011 s'hauria de revisar a l'alça en un 0'4 per cent del PIB respecte a la sifra notificada a efectes del procediment de deficit excessiu unes semanes abans.

Aixo es devia, sobre tot a la deteccio de despeses no registrades en Valencia i Madrit. Eurostat envia d'immediat una missio d'inspectors per a determinar la naturalea del problema. Per lo que se referix a Madrit, considerà que l'ajust podria considerar-se un cas excepcional, pero en la Comunitat Autonoma de Valencia decidi llançar una investigacio en profunditat per possible manipulacio continuada.

L'Eixecutiu comunitari dispon d'un plaç de 10 mesos per a concloure la seua investigacio si el TJUE no la paralisa abans com demana Espanya.

DES D'ACCIONV DEFENEM:
El mateix Govern de Madrit que nos nega una finançacio justa per al Regne de Valencia, ara resulta que intenta tapar les vergonyes del PP en Valencia, demanant al Tribunal General de la UE que anule una investigacio de la Comissio europea per una suposta manipulacio del deficit per part del Govern Valencià.
Des d'ACCIONV animem a la Comissio Europea a que continue en eixa investigacio, i demanem al Tribunal General que la proteccio dels interessos dels ciutadans eurpeus, i els valencians ho som, es molt mes precedent i forma part dels valors fundacionals de la UE, arreplegats el Tractat de la UE. Ademes està reconegut en el mateix Estatut d'Autonomia valencià, en el seu primer articul, apartat quart, en el que diu: "que la Comunitat Autonoma Valenciana, assumix els valors de la UE i velarà pel compliment dels seus objectius i per la defensa dels drets de tots els ciutadans europeus".
Des d'ACCIONV entenem que intentar obstaculisar qualsevol investigacio destinada a aclarir supostes accions irregulars, per part del Govern Valencià, en l'objectiu de manipular el deficit, atentent contra la transparencia deguda de les institucions valencianes i, sobretot, contra els drets dels ciutadans valencians que es veuen agraviats al tractar d'impedir, per part del Govern de Madrit, que se puga clarificar de manera definitiva eixes greus acusacions. Recordem que estem parlant de diners publics, de diners dels ciutadans valencians, per tant, es deuen a la societat valenciana, i intentant tapar la mala gestio dels Governs del PP no estem favorint als contribuents valencians, sino als politics corruptes.

http://www.lasprovincias.es/politica/201411/19/gobierno-intercede-para-investigue-20141118235924-v.html