El cultiu de l'arros passa a les aules de primaria

14/6/2015

Horts urbans en l'horta valenciana

S'ha començat enguany una nova experiencia, ya present en uns atres nivells educatius, com es el de l'hort urba, en primaria. A diferencia de les experiencies en secundaria, esta volta s'ha triat un cultiu tradicional com es el de l'arros, poc favorable per al seu us didactic. Els horts urbans de 'Sociópolis' han segut l'escenari per a l'ensenyança teorica i practica de la plantacio i cultiu. Esta experiencia ha segut possible gracies al marc del conveni de colaboracio alcançat entre l'Associacio Valenciana d'Agricultors (AVA-Asaja) i l'Ajuntament de Valencia.

El centre pilot d'esta experiencia es el colege public Pare Manjón, de la pedanía de La Torre, el qual s'ha vist afavorit pel conveni alcançat en l'Associacio Valenciana d'Agricultors, AVA-Asaja, i la Fundacio Agricultura i Mig Ambient de la Comunitat Valenciana (Fuvama), segons informa l'Ajuntament de Valencia en un comunicat.

L'orige d'este proyecte està en el conveni alcançat fa unes semanes entre l'Ajuntament de Valencia, a través del Consell Agrari Municipal, i l'entitat AVA, acort similar als firmats en unes atres entitats professionals i ciutadanes.

En el cas concret del cultiu d'arros, el Consell Agrari rubricà l'acort en AVA el passat 29 d'abril pel que s'establia la posta en marcha d'un proyecte d'experimentacio, per una part, en noves tecniques de cultiu d'arros ecologic i, per una atra, en cultius de noves varietats.

En est acort AVA-Asaja aporta els mijos humans i materials necessaris per a l'activitat, mentres que el Consell cedix 9 parceles municipals, d'uns 90 metros quadrats aproximadament cadascuna d'elles, per a la realisacio. L'acort tambe permet que agricultors d'AVA realisen ensajos demostratius d'arros ecologic o tecnologies de cultius.

De forma paralela, es contemplava la realisacio d'activitats divulgatives i de formacio entre la poblacio escolar, associacions ciutadanes i veïns de la zona, com es el cas de la plantacio realisada hui.

Est us dels horts urbans, tal i com han defes partits com Accio Nacionalista Valenciana en el seu programa, supon una forma de promoure les senyes d'identitat historic-agricola propies de la ciutat de Valencia, al temps que es fomenta una actitut de valoracio i respecte pel mig ambient. 

El terreny que posseix actualment el Consell Agrari Municipal es de 274 parceles --front a les 33 que hi havia quan escomençà este proyecte--, que agrupen les que son actualment objecte de conveni en entitats, aixina com les que foren en el seu dia cedides a particulars que ho havien solicitat com modo d'oci sostenible. Aixo supon que les 274 parceles-horts del Parc de Sociopolis se troben ocupades totes elles.

 

Albert Cuadrado