El GAV otorga el premi Llealtat 2017 a N'Antoni Fontelles

4/6/2017

            El Grup d'Accio Valencianista prestigia el premi Llealtat, instaurat per esta entitat cultural per a reconeixer la fidelitat als principis valencianistes, otorgant l'edicio d'enguany al nostre colaborador en la uep N'Antoni Fontelles i Fontestad.

            Fontelles, en un curriculum de llealtat entre els mes destacats del valencianisme, ha segut reconegut per fi per l'entitat que creà estos premis.

            Escritor, professor, periodiste, llingüiste i expert en sociollingüistica, ha escrit alguns dels llibres de la llengua valenciana mes importants i es u dels grans intelectuals del mon valencianiste.

            Entre els molts treballs en els que ha participat destaquen: la comissio que elaborà les normes d'El Puig; l'ortografia; la Gramatica de la Llengua Valenciana Nivell elemental” (1980, 1982); la “Gramatica de la llengua valenciana” (1987, 1997);  el Diccionari d'us, valencià-castella / castella-valencià (1992-1993),  en calitat de coautor, i La Flexio Verbal en la Llengua Valenciana (1984, 1993),  en calitat d'autor. Es coautor de "Pobles i gents" ─llibre de text aprovat per la Generalitat Valenciana per a l'ensenyança de la llengua valenciana en els centres educatius, editat pel GAV─. Es autor de: "Societat, ciencia i idioma valencià" (1997), obra que rebe el premi de l'Ajuntament de Valencia en els Jocs Florals de 1995; "Els mijos de comunicacio: formadors, informadors i deformadors de la realitat" (1994); “El valencià, una lengua del segle XXI” (1999), "Construint realitats en paraules"; "El dictamen del Consell Valencià de Cultura i la Llei de Creacio de l’Academia Valenciana de la Llengua” (1998), entre unes atres obres mes. Tambe ha colaborat en el seus articuls en practicament totes les revistes valencianistes, aixina com en el diari Levante-EMV.

            Actualment colabora en la uep de “Accio Nacionalista Valenciana” en articuls d'opinio i ademes continua treballant en complementar la normativisacio de la llengua valenciana. En este sentit ha publicat diferents treballs per mig de l'Institut d'Estudis Valencians en referencia a les abreviacions i les abreviatures ─que podeu trobar en l'enllaç de la nostra uep baix l'epigraf "Ampliacio Normes d'El Puig" per Antoni Fontelles─, i en te mes en preparacio ─en concret, un important treball al voltant de l'us de les mayuscules i les minuscules──. Tot encaminat a engrandir la llingüistica valenciana i adaptar la normativa als nous reptes actuals.

            Una bona oportunitat de rendir homenage a qui tant ha treballat per la nostra benvolguda llengua valenciana.

            ¡Felicitats N'Antoni! ¡Gracies per estar ahi! La gent com voste son l'eixemple a seguir.

 

 

 

Resum biografic d'Antoni Fontelles. 

         Antoni Fontelles (Massalfassar, 1956) es titulà com a professor, i en Comunicacio Audiovisual (UVEG).  Realisà cursos de sicologia i postgrau en l'UNED. Ha tengut una ampla trayectoria  en el valencianisme participant tambe com a ponent en congresos de llengua tant a nivell nacional com internacional. Ha segut agregat colaborador de la  seccio de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, i ha presidit-dirigit els cursos de llengua valenciana de Lo Rat Penat, dels quals fon professor.   

          La seua faceta laboral, com a periodiste, ha estat vinculada al mon audiovisual i ha treballat en mijos de comunicacio escrits, visuals (TVV) i radios (Radio 9). 

 

Font: Uiquipedia -resum biografic
         GAV -anunci premis Llealtat

Imagens: Grup d'Accio Valencianista -Targeto 
                Archiu Accio Nacionalista Valenciana -Foto Antoni Fontelles

 

Accio Nacionalista Valenciana