El "plan B" de Decidix / per Miquel Real

1/7/2023

-Sense pels en la llengua.

               Contar en un pla B, sempre es positiu, t'ajuda a afrontar les vicissituts i contratemps que la vida t'impon en una eixida mes o manco airosa.
               J. Masia sempre nos ha animat a tindre un pla B per lo que puga passar... i en tots els manuals d'estrategia es fa mencio a elaborar un pla B per a fer front a situacions inesperades...
               Lo que no nos esperavem era que la Federacio Decidix activara un pla B davant de la nostra integracio en la federacio.
               Atenent als fets, no cap dubte de l'existencia d'eixe pla B de Decidix per a corregir els efectes de la nostra presencia en l'agrupacio de partits:

 1. Que nosatres demanem que en els estatuts aparega mencio a les normes d'El Puig; algun inspirat organisa unes votades per a impedir que allo que se supon nos unix i nos caracterisa conste en els papers. S'argumenta que el fet de que aparega llimitaria les possibilitats d'ampliar-nos i que se redactarà un reglament, (d'obligat compliment), a on se garantise l'us de la normativa valenciana per a redactar els escrits oficials de la federacio.
  Independentment de que el "reglament" es quedà en els nuvols i mai es va aprovar, lo greu es que s'intentà fer entrar a gent als qui els hauria molestat la mencio a les normes d'El Puig en els estatuts... ¿Algu pensa que estos, d'haver entrat, haurien aprovat el reglament que els obligava a escriure en normativa valenciana?
 2. Que conseguim que s'aprove definir-nos com una agrupacio politica "transversal..." a on entrem els qui som d'esquerres i els qui no ho son... ahi està el cap de ment obtusa de sempre corregint-nos i aplicant el pla B, qui eixercint de portaveu afirma davant de la prensa que som una organisacio de "centre moderat".
 3. Que nos demanen que acodixca un membre d'Accio Nacionalista Valenciana per a eixir en la propaganda de la federacio... ahi entra en joc de nou l'allumenat a aplicar el pla B, dient que la persona triada pel CEN d'Accio Nacionalista Valenciana per a representar al partit, qui ademes ostenta la representacio llegal del mateix, no es persona valida per a representar-nos en la publicitat de la federacio...
 4. Que demanem i conseguim que s'aprove, que el nom d'Accio Nacionalista Valenciana aparega en les paperetes junt al nom dels nostres representants... una atra volta entra en accio el pla B; es deixa correr el plaç de subsanacio abans de notificar-nos que no apareix el nom del nostre partit al costat dels nostres representants.
 5. Que mostrem la nostra oposicio a que es faça la presentacio de la federacio en un determinat centre cultural perque promou la confluencia i unificacio entre valencià i catala... no se nos fa cas; ya se nos ha aplicat el pla B: no se fa convocatoria per a acordar dita presentacio, es tracta el tema aprofitant una taula informativa davant d'un mercat.
  S'espera a que els nostres representants entren al mercat a repartir pasquins ans de plantejar la proposta del lloc a on fer la presentacio, ho voten en la seua absencia i, per supost, no se'ls comunica res al respecte quan tornen de repartir la publicitat...
  Quan els demanarem explicacions encara nos tinguerem que escoltar un "que no s'hagueren anat..." oblidant que la funcio per a la que foren convocats era estrictament anar a repartir pasquins, que era exactament lo que els membres d'Accio Nacionalista Valenciana estaven fent mentrimentres els atres decidien i votaven a les seues esquenes.
 6. Que els diem que considerem que els temes identitaris, llengua i cultura s'han de tindre presents en la campanya electoral i en les reivindicacions de la federacio... Ahi nos apliquen de nou el pla B, "ya esteu de nou en el monotema" digue algun descervellat dels presents.
  La ceguera intelectual que patixen alguns membres de Decidix els impedix vore que, hi ha una enorme diferencia entre parlar i defendre unicament d'una tematica, al fet de que eixa tematica estiga inclosa entre les reivindicacions a fer.
  Deixar fora i no fer mencio de lo que nos fa unics nos convertix en u mes del monto, mes chicotets i en manco capacitat que els demes...
 7. Que nos esforcem en propiciar, a nivell de soci fundador, una federacio de partits valencianistes...  ¿He dit valencianistes? El pla B implica que no nos hem de presentar com a tals, "tots" saben que aixo resta vots", ¿tots?, ui no, els del PSOE no s'han enterat i s'autonomenen valencianistes... ah, mira els del PP tambe; caram, tambe els de Ciudananos; ha, quína vergonya, els de Compromís tambe... i qué dir de la "pleyade" de partidets auspiciats pel PP per a garantisar la "divisio del valencianisme", tots s'autocalifiquen els mes valencianistes del mon...
  ¿De qué aprofita integrar-se en una federacio de partits valencianistes, si per estar dins no podem mostrar-nos ni identificar-nos com a tals? ¿Quí es el pintamones que ha tret la conclusio de que ser valencianistes resta vots?
  L'autoodi dels valencians i en especial dels valencianistes es un tema que ya s'ha tractat (per J. Masia) en les pagines de la uep d'Accio Nacionalista Valenciana... Alguns destarifats, al front de la federacio s'han encabotat en fer-nos a tots una demostracio practica de fins a ón arriba eixe autoodi.
  No s'han contentat en no mostrar-se com a valencianistes, ni en no fer mencio dels temes identitaris, culturals i llingüistics que nos identifiquen com a opcio valencianista, sino que tambe han considerat que no precisem el vot valencianiste, amagant tota possibilitat de que forem identificats com a tals i per tant votats per ells.


   Si camina com un pato, te plomes, bec i fa cuac, sera que es un pato

El proyecte "Decidix" ha significat una sinergia fallida.

          Els membres d'Accio Nacionalista Valenciana hem participat en ilusio i esperança en el moviment politic que estava cridat a conseguir l'unitat d'accio dels partits valencianistes.

      Ya era hora de presentar candidatures i un proyecte politic creible i ilusionant als valencians en general i en particular als de sentiment patri. Destacats membres d'Accio Nacionalista Valenciana han participat, des de l'inici de l'idea "nova". Llastima que el pla B d'uns quants irresponsables ha malbaratat el proyecte.
       Accio Nacionalista Valenciana, des de que entri yo com a president, no s'ha presentat mai per separat, sino en coalicio. Sempre hem buscat l'unio dels partits valencianistes, perque considerem que es l'unica via per a poder mostrar al poble valencià que els valencianistes som una opcio seria  en la que confiar i, d'esta manera, obtindre representativitat. Per tant, la novella idea de juntar forces i esforços baix una plataforma, independentment de la modalitat d'esta, sempre la rebrem en els braços oberts.
        El  nostre vicepresident, Xavier Mir, ha estat lligat al proyecte des del seu orige participant activa i qualitativament, figurant encara ara com a secretari de la federacio en els papers oficials. Ha dedicat temps i diners, sense tindre, com tants atres que s'han sumat a treballar de valent.
        ¿Per qué dic que es tracta d'una sinergia fallida? Perque junts, no hem tret mes que per separat, es mes, el fet d'anar baix un nom desconegut per a la gent en general, fora dels rogles endogamics, ha donat com a resultat una reduccio de vots, quedant per baix, tots junts de lo que cadascu pot traure per separat.
        Es un erro estrategic el presentar-se baix un nou nom tapant i amagant els noms coneguts. Si pel nom no ens poden identificar, lo seu es portar un discurs inequivoc que nos identifique com a valencianistes per a que, a lo manco, els nostres nos puguen reconeixer i votar.
      Va ser un erro, que en son dia implicà la desaparicio d'Unio Valenciana, el no tractar els temes identitaris i els relacionats en la llengua i la cultura, i mes encara, el no autoproclamar-nos com a valencianistes.
         Precisament, el ser valencianistes de veritat es el nostre fet diferencial, lo que nos fa diferents al restant del mercat electoral, lo que nos fa actractius, lo que nos identifica davant dels nostres votants potencials.
         Si amaguem la nostra identitat com a força politica valencianista, tant en les nostres presentacions i publicitat com en els nostres estatuts, estem impedint que els nostres possibles votants nos identifiquen com l'opcio que mereix la seua confiança.
        Perque per a triar una opcio poc coneguda, que oferix mes de lo mateix que oferixen la majoria dels atres partits, els votants es queden en els mes coneguts o en aquells que puguen entrendre que tenen mes oportunitat d'aprofitar el seu vot.
        Està be que no siga "un monotema", està mal, molt mal, el deixar "el tema" fora del nostre discurs. Tractar l'assunt en igualtat a uns atres problemes que aqueixen als valencians pot dur-nos gent de fora del nostre mon endogamic. Deixar fora tota mencio al problema cultural i identitari, nos deixa fora del vot potencial valencianiste, principal font que nos sustenta com a forces politiques.
        Si per a atraure a gent hem d'abandonar les principals caracteristiques diferencials del nostre ADN valencianste, es que alguna cosa estem fent malament. Si per esta regla de tres va entrant gent al proyecte politic que no s'identifica en la normativa que defenem, en un futur, poden arribar a ser majoria i marginar ad aquells que si ho fem i nos poden impondre, democraticament, per majoria, una ideologia cultural diametralment oposta a la que ha donat peu a la nostra participacio en politica.
        No soc una persona "politicament correcta" i per aixo me cague en la mare que ha parit a tot aquell que considera que "els valencianistes tenen assumida la normativa de la AVLl com a propia", donant, ademes, la guerra llingüistica per perduda, sense dubte, els qui aixina pensen, son uns derrotistes als qui no vullc al meu costat en la lluita valencianista.
        No es prou l'escriure respectant la normativa per a eixercir de valencianistes. Admetre com a companyons de lluita a personages que ni coneixen ni fan l'esforç per coneixer les normes d'El Puig, mentrimentres que fan us de l'hibrit catala de la AVLl, es una traïcio en tota regla al moviment valencianiste. Es pura hipocresia el senyalament d'aquells que parlen castella quan defenen el valencià i acceptar com a iguals ad aquells que parlen acatalanat sense anim d'esmena.

El cas d'Albal.

        El pragmatisme descontrolat d'alguns membres destacats de Decidix, es una mostra incontestable de la manca d'uns principis etics i ideologics minims. Els dona lo mateix la carn que el peix, perque donen per perduda la batalla de la llengua. I quan tenen oportunitat de publicar en valencià, deixen fora les NdP i apliquen la normativa confluent de la RACV. (www.levante-emv.com 28/06/23).
        ¿De qué aprofita obtindre representativitat institucional si lo que ha motivat que entres en politica queda fora?
       ¿Es pragmatisme, es candidea o es ignorancia lo que els fa pensar que si es rodegen de gent que sent rebuig per les normes d'El Puig, en acabant, podran defendre el seu us i l'aplicacio de la normativa valenciana?
        No me val que me diguen que "la gent nos coneix i saben lo que defenem", aço pot ser valit per a un poble "chicotet" com Albal, pero no resulta extrapolable al restant del territori, a on no ens coneix ningu. Pretendre lo contrari, ademes d'una mostra de prepotencia superlativa, denota una ignorancia supina de l'electorat valencià.
        Entrar en coalicio en el PP i VOX es un acte irresponsable que denota necessitat de protagonisme i grans dosis de pragmatisme, a on tot val en tal de conseguir tocar poder.
       Tot, inclou deixar de costat per una banda a l'ideologia valencianista i per una atra, a la llealtat en els membres de la federacio que considerem a PP i VOX totalment indesijables com a companyons de coalicio pel seu antivalencianisme.

 

Un clam de dignitat.
        En Accio Nacionalista Valenciana nos rebelem contra els derrotistes/entreguistes, no donem la guerra per perduda. No abracem ad aquells que nos neguen com a valencians. Manifestem el nostre anim irreductible per lluitar i defendre l'identitat valenciana, la llengua i la cultura que nos definix com a poble.
        Rebugem la ficticia necessitat d'unitat del valencianisme, perque d'una banda implica renunciar a un valencianisme pur a canvi d'un "valencianismo bien entendido", a on el castella substituïx al valencià, i lo espanyol queda per damunt de lo valencià, i, per una atra banda, implica acceptar la normativa oficial de la AVLl, "perque els valencianistes tenim assumida eixa normativa", diuen... ¡"Virgencita" que em quede com estic! D'eixes companyies eixos brams...
         Des d'Accio Nacionalista Valenciana hem fet l'impossible per conseguir el mit de l'unio del valencianisme... per cadascuna de les coalicions que conseguiem, brollaven quatre nous partidets proclamant-se els unics valedors de la causa valencianista. Tots ells baix la llarga ombra del PP.
        No es pot arribar a acorts buscant l'unitat del valencianisme en partidets creats per a garantisar eixa divisio. No es poden fer acorts que impliquen renunciar a la lluita valencianista baix el pretext de que "defendre-la nos lleva vots". No es pot fer acorts en federacions que accepten membres contraris a les NdP. No podem formar part de federacions dispostes a fer pactes en l'ultradreta.

                            Sent aixina, millor a soles que mal acompanyats.

                            ¡Vixca Valencia, lliure!

 

Miquel Real

president
d'Accio Nacionalista Valenciana

 

Imagens: Collvert, CurioSfera; logo, archiu