El PP "assumix" la seua gestio dels pagaments foscos, acusen als funcionaris.

24/10/2014

El Consell descarrega en els funcionaris la responsabilitat dels pagaments ´black´. Els empleats s'indignen i recluten "voluntaris" per a fotocopiar factures" -Moragues s'inhibix de les despeses de l'etapa Camps i l'oposicio clama: "Mentrimentres mengen entrecot, voten que "no" a tres menjars per als chiquets"

L'escandol de la caixa fixa de la Generalitat, en la que s'han pagat mariscades, viages i productes per a us personal dels alts carrecs i que fon una via d'entrada de la ret Gürtel i un colador de factures en els calaixos, copà tot el protagonisme en la sessio de control al President, Alberto Fabra, en les Corts. Fabra acodi en les bones senyes de la EPA baix el braç pero es trobà en que tota l'oposicio li "assaetejà" en els pagaments a través d'esta caixa opaca que el Consell es nega a entregar a l'oposicio pese a la sentencia del TSJ, que ho equiparà a les "targetes 'black'". El Cap del Consell no mencionà l'assunt, que assumi en les repreguntes el conseller de Facenda, Juan Carlos Moragues. Ho feu per a descarregar la responsabilitat en els funcionaris. "Hi ha un 'contedonant' que aprova les despeses i es un funcionari. Hi ha un habilitat que realisa el pagament i es un funcionari. En acabant ho controla la subsecretaría i l'Intervencio Delegada. ¿Estan dubtant de l'honestitat dels funcionaris?" inquiri Moragues a l'oposicio.

 "La majoria de la caixa fixa està en mans dels funcionaris", insisti, per a afegir que este mecanisme existix en "totes les administracions" i son pagaments "reglats, presupostats, contabilisats i fiscalisats per funcionaris". Es tracta, digue, d'un mecanisme per a atendre despeses chicotetes com material d'oficina, locomocio o suministres. "¡Hi ha quatre nivells de control!", enfatisà ya en els corredors, per a remarcar que esto "no te res a vore en les targetes 'black'". Detallà que hi ha 260 contes, "en la seua majoria al servici dels funcionaris" i "menys de la quarta part" per a alts carrecs". Els periodistes li bombardejaren a preguntes: "¿Llavors cóm explica els entrecots a 60 euros? ¿Les mariscades? ¿La compra de 'sushi'? ¿Qué fallà?" Pero Moragues se parapetà: "no me vaig a clavar en determinades despeses puntuals de fa equis anys". Es dir, de l'etapa Camps.

En el ple, Marga Sanz (EU), qui preguntava a Fabra al voltant de l'increment de la pobrea, en "mig millo de llars a la vora de l'exclusio", ana a la yugular: "Mentrimentres mengen entrecot a costa dels contes publics, aci voten en contra de que els chiquets en risc d'exclusio social tinguen tres menjars al dia". "¡Son com María Antonieta, que en Fança en flames i passant fam deya que si les masses no tenen pa, que mengen pastiços!" apuntà un membre de Compromis, qui inquiri al voltant de les mides davant les families en tots els seus membres en desocupacio, afegi: "Gasten mig millo al dia en la caixa fixa. Deixen d'utilisar-la deu dies i destinen 5 millons a les persones sense treball". Tambe senyalaren que la caixa fixa dels alts carrecs supon "300 millons; es mes que Gürtel, Brugal i Emarsa". El Socialiste Rafael Rubio censurà la "cobardia politica" de "culpar" als funcionaris i una companyera seua preguntà si la factura de la "Generalitat 'black'" l'anaven a pagar els ciutadans. Fabra censurà als "reis de la demagogia" i resaltà que la Comunitat autonoma de Valencia "va pel bon cami" per a lograr la recuperacio, encara que "estem tardant mes de lo que vullguerem".

L'explicacio del Consell indignà als funcionaris. Per la vesprada, empleats publics, ya enfadats en l'argument de que entregar els papers colapsaria l'Administracio, s'organisaven en les rets socials en intercanvi de correus per a reclutar voluntaris per a "fotocopiar les factures de la caixa fixa". Sumaven 254 adhesions.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accio Nacionalista Valenciana denuncia l'us indegut de la caixa fixa de la Generalitat valenciana, fora de "despeses chicotetes com material d'oficina, locomocio o suministres". ACNV declara que l'actuacio feta per alts carrecs de la Genrealitat fora d'este concepte, comportant un us personal en benefici propi i a carrec del presupost, es una actuacio inadmissible que s'ha d'erradicar, junt als autors de la mateixa i aquells que els donen soport, de la vida politica. L'abus, fet igualment en el concepte de despeses per locomocio, obliga a replantejar els controls que se fan de les despeses. Un organisme independent, deuria ser garant i supervisar les despeses de l'Administracio. Queda demostrat que la Sindicatura de Contes no està funcionant.