El Regne de Valencia no es negociable...

24/11/2014

Des d'ACCIO NV denunciem que el Regne de Valencia i, per tant, tots els interessos dels valencians estan en joc. Tot el falaç proces del supost "referendum soberaniste" no es mes que una cortina de fum per a tapar les seues vergonyes de corrupcio i nefasta gestio. Al final, el verdader objectiu es obtindre majors inversions i mes finançacio, a costa de les demes comunitats autonomes. Eixes consecuencies les patiran, en especial, aquelles comunitats autonomes, com la valenciana, que estem mes marginades, que rebem menys finançacio encara que som la tercera que mes aportem, i perque no tenim en Madrit CAP força ni veu politica que nos defenga. Estos fets se confirmaren este passat estiu, el 30 de juliol concretament, quan Rajoy i Mas mantingueren una reunio per a tractar una serie de propostes economiques, socials, de infraestructures, 'culturals', tv3, etc., destinades a millorar les condicions de la comunitat autonoma catalana, que d'acceptar-les serien un greu perjuï per als valencians. La comunitat autonoma catalana -i unes atres- ha rebut en tot el periodo democractic infinitament mes inversions i finançacio que el Regne de Valencia, per aixo no podem consentir que continue esta situacio discriminatoria. Des d'ACCIO NV estem treballant per a denunciar estos fets, per a reivindicar la finançacio i les inversions que historicament nos pertanyen i per a que el Regne de Valencia no siga utilisat de moneda canvi en cap negociacio, ni a nivell economic, ni a nivell cultural, ni de cap manera. Que esta defensa siga mes o manco forta, depen de l'ajuda i el soport que nos done el Poble Valencià.

Estes son les propostes de Mas a Rajoy:

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQF...